Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Liczba uczniów decydujących się na naukę w szkołach zawodowych stale rośnie. Konkretny zawód jest teraz w cenie. Oferta mazowieckich szkół zawodowych i branżowych jest bogata i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy. Placówki współpracują z pracodawcami, lokalnym biznesem i oprócz nauki, oferują praktyki oraz staże zawodowe. Dużą rolę w rozwoju edukacji zawodowej odgrywają Fundusze Europejskie. Obecnie, pięć nowych projektów skierowanych do uczniów uczących się zawodu otrzymało dofinansowanie w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020.  Ponad 3,3 mln zł z UE pomoże młodym zdobywać lepsze kwalifikacje, doposaży szkoły, a nauczycielom da szansę na rozwój swoich kompetencji. Nabór wniosków w listopadzie 2022 roku  przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Grafika przedstawia tekst: Wsparcie edukacji zawodowej na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim. Ponad 3,3 mln zł z UE na: - wsparcie uczniów w nauce zawodu - rozwój kompetencji kluczowych - doposażenie szkół zawodowych. Widać uczniów na lekcji zawodu i nauczycielkę.

 

 

– Projekty skierowane do uczniów to inwestycja w ich lepszą przyszłość. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający i właśnie fundusze europejskie pomagają lepiej kształcić przyszłych pracowników – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wyniki konkursu na doskonalenie zawodowe uczniów

Beneficjenci, którzy będą realizować swoje projekty wiedzą, jak ważne jest kształcenie zawodowe w oparciu o potrzeby rynku pracy. W tym gronie znalazł się m.in. projekt Grupy Szkoleniowo Doradczej Europlus, skierowany do ok. 90 uczniów z 2 szkół Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku – Technikum Leśnego i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Kompleksowy program wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmie m.in. realizację staży, dzięki którym młodzież zdobędzie niezbędne doświadczenie zawodowe, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych np. zajęcia z diagnostyki i inspekcji drzew, z renowacji mebli czy nowych technologii w leśnictwie. Uczniowie skorzystają także z zajęć wzmacniających ich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Wreszcie, możliwe będzie doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny pomagający w nauce zawodu np. hafciarka, dłuta snycerskie, grawerka/ploter do wypalania w drewnie. W szkołach zostaną stworzone warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych specjalizacji. Kolejnym elementem projektu będzie doradztwo zawodowe a także pomoc w rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Tytuł projektu: Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku Kwota dofinansowania to ponad 538 tys. zł.

 

Kolejny projekt zrealizuje Gmina Miasto Płock. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w oraz Zespołu Szkół Technicznych w Płocku będą przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. Udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, realizowanych we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi współpracującymi ze szkołami, umożliwią uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Będą to np. zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnego sprzętu pomiarowego w pracach budowlano-wykończeniowych, z zakresu budowy instalacji elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych czy z zakresu prawa dotyczącego obsługi inwestycji budowlanych.

Dodatkowo młodzież będzie uczyć się j. angielskiego, matematyki oraz chodzić na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i na kółka zainteresowań. Ważnym elementem projektu będą staże u pracodawców, podczas których uczniowie będą zdobywać kwalifikacje. W ramach doradztwa zawodowego przewidziane są zajęcia pod hasłem: „Komunikuję się, pracuję, współpracuję. Kompetencje społeczne na rynku pracy”.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i pomoce do pracowni kształcenia praktycznego w Technikum w ZSB w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik chłodnictwa i klimatyzacji, np. niwelator kodowy z zestawem łat kodowych czy ręczny dalmierz laserowy. Nauczyciele natomiast skorzystają z kursów podnoszących ich kwalifikacje, są one niezbędne do realizacji procesu kształcenia zawodowego w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, chłodnictwa i klimatyzacji oraz budownictwa, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji przemysłowych, a w przyszłości technik izolacji przemysłowych.

Tytuł projektu: Profesjonaliści w zawodzie Kwota dofinansowania to 492 tys. zł.

 

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania jest dostępna na stronie: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. – nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-102/22

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś