Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 29 maja 2020 r. będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie projektów wspierających edukację przedszkolną. Oznacza to, że samorządy i  placówki wychowania przedszkolnego będą miały więcej czasu na przygotowanie projektów. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniesie ponad 4,2 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu do 29 maja br. terminu składania wniosków na dofinansowanie projektów edukacyjnych, w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

 

Zapewnienie edukacji i opieki dzieciom w wieku przedszkolnym to najskuteczniejsza metoda na wyrównywanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych. Wczesna edukacja to także sposób na umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy. W obecnej perspektywie odbyły się już 4 konkursy o fundusze europejskie na edukację przedszkolną. Dofinansowanie otrzymały 134 projekty na łączną kwotę ponad 58 milionów złotych. – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co, ile i dla kogo dofinansowanie?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć np.: na tworzenie nowych miejsc w istniejących już ośrodkach wychowania przedszkolnego, a także dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne przedszkolaków, a także wydłużenie godzin pracy. Wsparcie ma charakter kompleksowy, dlatego fundusze pomogą również w doskonaleniu kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty o wartości co najmniej 100 000 złotych, ale nie przekraczające 428 730 złotych. Poziom wsparcia wyniesie nawet 80 procent. Kwota dostępnych środków wynosi ponad 4,2 miliona złotych. O fundusze mogą ubiegać się miasta, gminy, a także placówki edukacji przedszkolnej.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z działania 10.1.4 Edukacja przedszkolna dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-edukacja-ogolna-i-przedszkolna-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-091-20/

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych