Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 29 maja 2020 r. będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie projektów wspierających edukację przedszkolną. Oznacza to, że samorządy i  placówki wychowania przedszkolnego będą miały więcej czasu na przygotowanie projektów. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniesie ponad 4,2 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu do 29 maja br. terminu składania wniosków na dofinansowanie projektów edukacyjnych, w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

 

Zapewnienie edukacji i opieki dzieciom w wieku przedszkolnym to najskuteczniejsza metoda na wyrównywanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych. Wczesna edukacja to także sposób na umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy. W obecnej perspektywie odbyły się już 4 konkursy o fundusze europejskie na edukację przedszkolną. Dofinansowanie otrzymały 134 projekty na łączną kwotę ponad 58 milionów złotych. – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co, ile i dla kogo dofinansowanie?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć np.: na tworzenie nowych miejsc w istniejących już ośrodkach wychowania przedszkolnego, a także dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne przedszkolaków, a także wydłużenie godzin pracy. Wsparcie ma charakter kompleksowy, dlatego fundusze pomogą również w doskonaleniu kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty o wartości co najmniej 100 000 złotych, ale nie przekraczające 428 730 złotych. Poziom wsparcia wyniesie nawet 80 procent. Kwota dostępnych środków wynosi ponad 4,2 miliona złotych. O fundusze mogą ubiegać się miasta, gminy, a także placówki edukacji przedszkolnej.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z działania 10.1.4 Edukacja przedszkolna dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-edukacja-ogolna-i-przedszkolna-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna-rpma-10-01-04-ip-01-14-091-20/

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych