Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu do 27 czerwca konkursu o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Środki na ten cel to ponad 11 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na co dofinansowanie?

Trwa konkurs o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich, długotrwale bezrobotnych, opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich. Dofinansowanie ułatwi również tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. W zdobyciu kompetencji do tego potrzebnych pomoże doradztwo, szkolenia, warsztaty, mentoring czy wizyty studyjne. Początkujący przedsiębiorcy otrzymają szansę na pomoc finansową w pierwszych miesiącach działalności. Skorzystają też już istniejące przedsiębiorstwa. Do nich skierowane będą usługi prawne, księgowe, marketingowe lub biznesowe. Będą środki na usługi animacji lokalnej, czyli działania w naszym najbliższym otoczeniu mieszkańców. Na przykład wsparcie w tworzeniu i rozwoju podmiotów obywatelskich, czy partycypacji społecznej. Z pomocy skorzystają też liderzy i animatorzy lokalni.

Kto może ubiegać się o fundusze?

Konkurs skierowany jest do akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Inne podmioty lub partnerstwa mogą składać wnioski tylko pod warunkiem, że uzyskają akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Wsparcie wyniesie nawet 95 procent kosztów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych