Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wydłużeniu do 27 czerwca konkursu o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Środki na ten cel to ponad 11 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na co dofinansowanie?

Trwa konkurs o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich, długotrwale bezrobotnych, opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich. Dofinansowanie ułatwi również tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. W zdobyciu kompetencji do tego potrzebnych pomoże doradztwo, szkolenia, warsztaty, mentoring czy wizyty studyjne. Początkujący przedsiębiorcy otrzymają szansę na pomoc finansową w pierwszych miesiącach działalności. Skorzystają też już istniejące przedsiębiorstwa. Do nich skierowane będą usługi prawne, księgowe, marketingowe lub biznesowe. Będą środki na usługi animacji lokalnej, czyli działania w naszym najbliższym otoczeniu mieszkańców. Na przykład wsparcie w tworzeniu i rozwoju podmiotów obywatelskich, czy partycypacji społecznej. Z pomocy skorzystają też liderzy i animatorzy lokalni.

Kto może ubiegać się o fundusze?

Konkurs skierowany jest do akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Inne podmioty lub partnerstwa mogą składać wnioski tylko pod warunkiem, że uzyskają akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Wsparcie wyniesie nawet 95 procent kosztów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś