Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wydłużony został termin na składanie wniosków w konkursie z Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich. Beneficjenci mają czas do 5 lutego 2024 roku. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, dostępne są środki m.in. na wsparcie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, pomoc dzieciom w wieku szkolnym oraz ich rodzicom, a także na tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network. Nabory przeprowadza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie wspierają obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Termin naboru wydłużony do 5 lutego 2024 r. Na zdjęciu widać ludzi z różnych stron świata, którzy rozmawiają ze sobą, integrują się.

 

Ogłosiliśmy dwa konkursy z Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Typ projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państwa trzecich,
w tym migrantów oraz ich otoczenia.

Dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) pula dostępnych środków wynosi 38 885 203,43 zł, a maksymalny poziom dofinansowania dla projektu z RMR to 95%, w tym 85% to wkład z UE.

Inaczej wygląda sytuacja dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS), tutaj budżet konkursu wynosi 6 537 841,89 zł, a maksymalny poziom dofinansowania dla projektu RWS to 95% kosztów kwalifikowalnych, gdzie 50% to wkład z UE.

Na co dofinansowanie?

Realizowane projekty powinny:

  • wspierać migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy, może to być np. poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne;
  • realizować usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie poprzez np. udział w kursach języka polskiego, szkoleniach z zakresu wartości i kultury polskiej, szkoleniach zawodowych. Pomocne będzie także wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystanie z mieszkania chronionego czy wspomaganego oraz wsparcie tłumacza;
  • działać na rzecz społeczności przyjmującej oraz uwzględniać w zakresie pomocy osoby z otoczenia migrantów;
  • tworzyć miejsca spotkań społeczności np. w instytucjach kultury poprzez realizację programów wspierających integrację kulturową, przybliżając polską kulturę oraz pozwalając na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);
  • wspierać dzieci w środowisku szkolnym oraz ich rodziców zapewniając opiekę na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców, działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;
  • tworzyć partnerstwa z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;
  • realizować wsparcie poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;
  • budować i wzmacniać potencjał instytucjonalny oraz wzmacniać współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;
  • rozwijać usługi społeczne, niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa i służby publiczne.

A kto skorzysta?

Pomoc będzie kierowana bezpośrednio do obywateli państw trzecich oraz ich otoczenia czyli np. do pracodawców czy osób objętych ochroną czasową, migrantów, uchodźców.

Przypominamy, że beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Oba konkursy trwają do 5 lutego 2024 r.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naborów znajduje się na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-4-integracja-spoleczno-zawodowa-obywateli-panstwa-trzecich-nr-fema-08-04-ip-01-015-23/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-4-integracja-spoleczno-zawodowa-obywateli-panstwa-trzecich-nr-fema-08-04-ip-01-016-23/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś