Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył czas trwania naboru wniosków dotyczącego rozwoju zaplecza badawczego instytucji naukowych. Wnioskodawcy mają termin do 15 kwietnia 2020 r. Ponad 43 mln zł będzie można przeznaczyć m.in. na wyposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt badawczy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Jak fundusze europejskie wspierają sektor naukowy?

Jest to już trzeci konkurs o dofinansowanie rozwoju zaplecza badawczego sektora naukowego. Tym razem pula dostępnych środków wynosi ponad 43 mln zł. Finansowanie obejmie zakup lub modernizację aparatury badawczej i innych urządzeń potrzebnych w laboratoriach. Możliwe jest również częściowe pokrycie kosztów zakupu nieruchomości, czy też materiałów i robót budowlanych.

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 rozdysponowaliśmy już ponad 458 mln zł na realizację 17 projektów mających na celu wspieranie zaplecza badawczego instytucji naukowych. Dzięki funduszom europejskim m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstaje nowoczesne Centrum Żywności i Żywienia,  Instytut Matki i Dziecka pracuje nad utworzeniem innowacyjnego centrum diagnostycznego, natomiast radomski Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zajmuje się stworzeniem zaplecza do badań i testowania nowych technologii dla przemysłu – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

Fundusze europejskie wspierają działania mające na celu dopasowanie oferty instytucji naukowych do potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Dlatego na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zakładające konkretny plan wykorzystania infrastruktury badawczej i efektów prowadzonych prac. Co więcej, wsparciem objęte zostaną wyłącznie działania zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionu i wpisane do Kontraktu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego. Do obszarów tych należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania oraz nowoczesne usługi dla biznesu.

O czym trzeba pamiętać?

Instytucje naukowe mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie aż do 16 marca. Należy pamiętać, że projekt musi być podzielony na dwie części – gospodarczą i niegospodarczą. Pierwsza z nich to działania komercyjne, takie jak wynajem infrastruktury, czy usługi na rzecz przedsiębiorstw. Ta część projektu musi stanowić powyżej 20 procent wartości kosztów kwalifikowalnych. Na etapie składania wniosku konieczne będzie również zaprezentowanie agendy badawczej oraz planu wykorzystania infrastruktury.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie w ramach działania 1.1 Działalność badawczo–rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś