Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz w obszarze integracji społecznej? Planujesz projekt z zakresu diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym? Chcesz zakupić specjalistyczny sprzęt do leczenia pacjentów? A może rozwinąć transport publiczny? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu. 

 

Pomoc społeczna

Pod koniec lipca rozpoczęły się konkursy z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Dofinansowanie otrzymają programy diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń chodzenia u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. O fundusze mogą ubiegać się placówki lecznicze, czyli na przykład publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia, instytuty badawcze, ale też inne podmioty współpracujące z nimi. Dostępne są środki na zwiększenie dostępności usług społecznych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, zakłady aktywności zawodowej, czy też warsztaty terapii zajęciowej. Mogą to być na przykład sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi w rodzinnych domach pomocy, usługi asystenckie, jak i usługi w formie mieszkań chronionych i wspomaganych ułatwiających wejście w samodzielne życie.

Inwestycje miejskie: transport, mieszkalnictwo, opieka medyczna

Unijne finansowanie obejmie kompleksowe inwestycje z zakresu transportu publicznego. Chodzi o centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. RPO WM to także inwestycje w budowę i zabezpieczenie obiektów wodnych na obszarach zagrożonych powodzią. Dostępne są środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. O dofinansowanie starają się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły. Placówki medyczne oraz samorządy mogą natomiast ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Wsparcie firm

Dla firm oraz powiązań kooperacyjnych dostępne są fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, nawet do etapu pierwszej produkcji. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć konkurencyjność na rynku. Instytucje otoczenia biznesu, czyli np. centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, mogą wnioskować o dofinansowanie programów inkubacji i akceleracji początkujących firm. Naukowcy mają kolejną szansę na pozyskanie środków na infrastrukturę badawczą, która umożliwi prowadzenie prac odpowiadających potrzebom gospodarki. I dla nich, przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie w obecnie trwającym konkursie, pomocne mogą okazać się odpowiedzi na pytania, które pojawiły się od wnioskodawców aplikujących w poprzednim naborze 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych

Startują jeszcze w sierpniu

Pod koniec sierpnia rozpocznie się konkurs dotyczący tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Wszystko po to, aby ułatwić rodzicom powrót do aktywności zawodowej. Od września będzie możliwość ubiegania się o fundusze na projekty z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Będą również środki na rozwój biznesu przez tworzenie firmowego zaplecza badawczego umożliwiającego prowadzenie prac nad nowymi produktami i usługami.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach. 

 

Wykaz konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Gospodarka przyjazna środowisku

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś