Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szukasz środków na rewitalizację? Myślisz o wymianie starego pieca na nowy? Działasz na rzecz mieszkańców? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania swoich pomysłów? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Liczy się nie tylko zysk

Fundusze unijne rozwijają przedsiębiorczość społeczną, czyli m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej czy fundacje. Od końca maja Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy. Kto skorzysta? Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne, czy też opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Fundusze pomogą w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Będzie to doradztwo, szkolenia, warsztaty lub wizyty studyjne. Początkujący przedsiębiorcy otrzymają też szansę na pomoc finansową w pierwszych miesiącach działalności.

Pożyczki na rewitalizację

Wystartowały pożyczki na rewitalizację obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Środki ułatwią odnowę rynków, placów i skwerów tak, aby rozwijała się wokół nich działalność gospodarcza. Oznacza to nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Będą fundusze na remonty budynków na cele społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne lub edukacyjne. Pożyczki to też wsparcie w odnowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na przykład ścian, fundamentów, dachów, ciągów komunikacyjnych, wind, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O środki mogą starać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusze na wymianę pieców

Trwa konkurs o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych na bardziej przyjazne dla środowiska. Będą to urządzenia spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Możliwe będzie też podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne.

E-usługi dla mieszkańców

Są środki na informatyzację służby zdrowia, administracji publicznej i kultury. Dofinansowanie obejmie projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF), czyli z Warszawy i 39 okolicznych gmin. O fundusze mogą starać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne lub organizacje pozarządowe.

Termomodernizacja szpitali

Samorządy, zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji szpitali. To wsparcie dla projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli z terenu subregionu płockiego, ciechanowskiego, radomskiego, siedleckiego i ostrołęckiego.

Nowe produkty i usługi w zasięgu biznesu

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bony na innowacje. Czyli co? Środki na zakup usługi opracowania nowego lub ulepszonego produktu, usługi, zmian procesowych, czy projektów wzorniczych. Prace wykonają instytucje naukowe. Dofinansowanie dotyczy np. analiz przedwdrożeniowych, dostosowania technologicznego nowych lub ulepszonych rozwiązań, opracowania projektu wzorniczego przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 E-potencjał Mazowsza

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

 O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś