Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz informatyzację urzędu, szpitala albo biblioteki?  Zajmujesz się edukacją przedszkolną? Działasz na rzecz osób niesamodzielnych? A może zastanawiasz się nad opracowaniem innowacyjnego produktu lub usługi?  Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

Mieszkańcy w centrum uwagi

Samorządy, ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne ale też organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie informatyzacji bibliotek, co pomoże we wprowadzeniu e-usług dla mieszkańców. Dzięki temu dostęp do zbiorów bibliotecznych będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Usługi elektroniczne to duże wsparcie w załatwianiu codziennych spraw. Dlatego do podmiotów działających w Warszawie i 39 okolicznych gminach skierowane będą konkursy dotyczące informatyzacji służby zdrowia, administracji publicznej i kultury. Dofinansowanie obejmie projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

W kierunku efektywności energetycznej

Fundusze unijne pomagają w zwiększeniu efektywności energetycznej budynków publicznych, a więc ograniczaniu kosztów bieżącej działalności. Samorządy, zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji szpitali. Wsparcie obejmie wyłącznie projekty realizowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli wpisane do planów inwestycyjnych dla subregionów płockiego, ciechanowskiego, radomskiego, ostrołęckiego lub siedleckiego.

Wsparcie osób szczególnie potrzebujących

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu, zwłaszcza osób niesamodzielnych i starszych, to ważny obszar programu regionalnego. Dlatego fundusze unijne zainwestowane zostaną we wsparcie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Fundusze ułatwią również rozwój środowiskowych usług społecznych. Dofinansowanie obejmie m.in. tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystencki w lokalnej społeczności, wprowadzanie teleopieki, systemów przywoławczych, a także działania wspierające opiekunów osób niesamodzielnych. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, czy też Lokalne Grupy Działania.

Edukacja najmłodszych mieszkańców

Unijne wsparcie zainwestowane zostanie w zwiększenie dostępności do edukacji dla najmłodszych mieszkańców województwa. Fundusze pomogą w tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach, dostosowaniu miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także rozwoju nauczycieli.

Innowacyjny biznes

Pod koniec lutego rozpocznie się kolejny konkurs o bony na innowacje, czyli środki na opracowanie nowych lub zdecydowanie ulepszonych produktów, usług, zmian procesowych, ale też projektów wzorniczych. Tym razem  o dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off.  Czyli jakie? Powstałe w oparciu o wyniki badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie Polskiej Akademii Nauk, jak również utworzone z udziałem pracowników tych instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

 E-potencjał Mazowsza

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś