Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zajmujesz się edukacją przedszkolną? Zastanawiasz się nad wymianą starego pieca na mniej szkodliwy dla środowiska? Szukasz funduszy na projekty biznesowe? A może działasz w sektorze zdrowia? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

 

Inwestycje w edukację najmłodszych

Już od końca lutego rozpocznie się konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji przedszkolnej. Działające przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego mają szansę zdobyć fundusze na utworzenie nowych miejsc dla dzieci, ale też przystosowanie istniejących już miejsc do potrzeb przedszkolaków z niepełnosprawnościami. Będą również środki na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Inwestycje w ochronę zdrowia

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji służby zdrowia oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

Finansowanie projektów z obszaru niskoemisyjności

Cały czas można ubiegać się o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i kotłowniach osiedlowych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą dofinansowanie na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

Są środki na budowę i przebudowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli projektów z terenu Warszawy i okolicznych 39 gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny. Projekty mogą także uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Fundusze dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie rozbudowy firm związanej z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Środki przeznaczą także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług. Mikro, małe i średnie firmy mogą również ubiegać się o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Zainwestują fundusze europejskie w np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów lub testowanie technologii.

Trwa konkurs o dofinansowanie projektów dotyczących eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. Będą to badania w obszarach wykraczających poza inteligentną specjalizację Mazowsza (obszary inteligentnej specjalizacji to: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania). Kolejną możliwością jest dofinansowanie projektów badawczych oznaczonych certyfikatem Seal of Excellence przyznawanym przez Komisję Europejską.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono już ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś