Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pracujesz na rzecz edukacji młodzieży? Do 12 września możesz złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej działań z zakresu kształcenia zawodowego. Dzięki temu uczniowie skorzystają ze staży i praktyk, dodatkowych zajęć, kursów, czy na przykład doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pula środków na ten cel to ponad 38 mln zł. Dotacje pochodzić będą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Hasło "Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów - Złóż wniosek o dofinansowanie projektu do 12 września", a w tle uczennica z laptopem

 

Kształcenie zawodowe jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. Wszystko po to, żeby przygotować młodzież do przyszłych wyzwań związanych z wejściem na rynek pracy. Tego rodzaju działania mają szansę na dofinansowanie w priorytecie VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, (Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów). Do 12 września trwają konkursy o dotacje, które ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Edukacja młodzieży to nasza przyszłość. Dlatego fundusze europejskie od lat inwestujemy we wsparcie szkół w zapewnieniu programów kształcenia odpowiadających na potrzeby życia społeczno-gospodarczego. Zachęcam do korzystania z możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna, a zwłaszcza program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów

Fundusze z Unii Europejskiej pomogą w realizacji programów rozwojowych z zakresu edukacji zawodowej. W ich efekcie możliwe będzie wsparcie:

  • rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (np.: organizacja staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, czeladniczych i mistrzowskich, wsparcie uczniów i słuchaczy w przygotowaniu do uzyskania uprawnień zawodowych, tworzenie klas patronackich);
  • kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, w tym na przykład w obszarach zawodów związanych z zieloną gospodarką i przemysłem 4.0 (poprzez projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, działania rozwijające uzdolnienia u uczniów, nowe programy nauczania, koła zainteresowań, czy warsztaty i laboratoria dla uczniów);
  • prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli, pedagogów i psychologów;
  • wyposażenia szkolnych pracowni do zajęć praktycznych (jako element projektu).

 

Kto może ubiegać się o Fundusze Europejskie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły (np. samorządy) lub inne podmioty posiadające minimum 3-letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę.

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta jest unijnym dokumentem chroniącym prawa obywateli. Dokument odnosi się do sześciu wymiarów życia każdego z nas: godności, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich oraz wymiaru sprawiedliwości. Planując projekt pomocne mogą być Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zwłaszcza załącznik nr 3).

 

Oddzielne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

 

Region warszawski stołeczny (numer konkursu: FEMA.07.02-IP.01-007/23):

  • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
  • Pula środków: 28,9 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej FEMA.07.02-IP.01-007/23

 

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.07.02-IP.01-008/23):

  • Pula środków: 9,4 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej FEMA.07.02-IP.01-008/23

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ . Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:
801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
w zakładce Punkty informacyjne.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

 

Gdzie szukać informacji?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś