Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, tj.:

Działania 1.2 – typy projektów: Bony na innowacje, Projekty badawczo-rozwojowe, Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych;

Poddziałania 3.1.2 – typy projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez udzielenie Bonów na doradztwo, Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw;

Poddziałania 3.2.2 – typy projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw;

nie mają obowiązku składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości. Niemniej jednak beneficjenci tych projektów mają obowiązek osiągnąć wszystkie cele realizacji projektów, w tym także wskaźniki rezultatu w terminie nie późniejszym, niż w okresie 12 miesięcy od przekazania płatności końcowej.

Beneficjenci, którzy nie mogą udokumentować wraz ze złożonym wnioskiem o płatność końcową osiągnięcia wszystkich wskaźników rezultatu, mają obowiązek złożenia Oświadczenia (załącznik nr 1), w którym zobowiązują się do udokumentowania ich osiągnięcia w okresie 12 miesięcy od przekazania płatności końcowej. Po osiągnięciu wszystkich wskaźników rezultatu beneficjenci ci, zobowiązani są do poinformowania o tym MJWPU poprzez złożenie właściwego Oświadczenia (załącznik nr 2) i udokumentowania ich osiągnięcia.

Informujemy również, że kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres nie więcej niż 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw okres 3 lat, po dniu Zakończenia realizacji Projektu. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami oświadczeń w sekcji plików do pobrania.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś