Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, tj.:

Działania 1.2 – typy projektów: Bony na innowacje, Projekty badawczo-rozwojowe, Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych;

Poddziałania 3.1.2 – typy projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez udzielenie Bonów na doradztwo, Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw;

Poddziałania 3.2.2 – typy projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw;

nie mają obowiązku składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości. Niemniej jednak beneficjenci tych projektów mają obowiązek osiągnąć wszystkie cele realizacji projektów, w tym także wskaźniki rezultatu w terminie nie późniejszym, niż w okresie 12 miesięcy od przekazania płatności końcowej.

Beneficjenci, którzy nie mogą udokumentować wraz ze złożonym wnioskiem o płatność końcową osiągnięcia wszystkich wskaźników rezultatu, mają obowiązek złożenia Oświadczenia (załącznik nr 1), w którym zobowiązują się do udokumentowania ich osiągnięcia w okresie 12 miesięcy od przekazania płatności końcowej. Po osiągnięciu wszystkich wskaźników rezultatu beneficjenci ci, zobowiązani są do poinformowania o tym MJWPU poprzez złożenie właściwego Oświadczenia (załącznik nr 2) i udokumentowania ich osiągnięcia.

Informujemy również, że kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres nie więcej niż 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw okres 3 lat, po dniu Zakończenia realizacji Projektu. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorami oświadczeń w sekcji plików do pobrania.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych