Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 5 września przedsiębiorcy mają czas na ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. W grze jest ponad 42 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Pomagają w tym fundusze z programu regionalnego, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na realizację projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowymi, czy tworzenie i rozwój firmowego zaplecza badawczego. Do 5 września trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne.

 

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Po wyczerpaniu puli tzw. koperty mazowieckiej w programach krajowych to być może jedna z ostatnich szans na dofinansowanie projektów B+R z Mazowsza – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co dofinansowanie?

Firmy mogą przeznaczyć dofinansowanie na projekty obejmujące fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, lub tylko prac rozwojowych. Co istotne, projekty muszą zrealizować we współpracy z instytucją naukową, a umowę lub porozumienie w tej sprawie należy podpisać przed złożeniem wniosku o fundusze europejskie.

Dofinansowanie obejmie również zakup surowców, półproduktów, odczynników, wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej. Fundusze z programu regionalnego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć również na utrzymanie linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, czy zakup elementów do stworzenia prototypów rozwiązań.

 

Priorytetowe kierunki badań

Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami badań w ramach inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Obszary inteligentnej specjalizacji to bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu i inteligentne systemy zarządzania. Do każdego z nich przypisane są kierunki badań, o których dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy. W przypadku bezpiecznej żywności będzie to np. opracowanie, rozwój i wytwarzanie nowych produktów spożywczych lub rozwiązania do oceny bezpieczeństwa żywności. Badania w obszarze wysokiej jakości życia mogą dotyczyć m.in. komunikacji w przestrzeni publicznej, rozwiązań w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu krążenia lub nowotworów, czy wielofunkcyjnych produktów kosmetycznych. Prace w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu mogą obejmować np. rozwiązania do optymalizacji i automatyzacji procesów, zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników, geoinformacji. W przypadku inteligentnych systemów zarządzania przedsiębiorcy mogą podjąć się badań w zakresie rozwiązań w transporcie, przemyśle, usługach, ekologii, czy administracji.

 

Dla kogo ile?

Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy i rodzaju prac. Mikro i mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych i do 60 procent w przypadku prac rozwojowych. Średnia firma może starać się o maksymalnie 75 procent dofinansowania badań przemysłowych i 50 procent prac rozwojowych. Najmniejsze wsparcie trafi do dużych firm. Mogą one liczyć na 65 procent dofinansowania kosztów kwafikowalnych badań przemysłowych i 40 procent w przypadku prac rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś