Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 5 września przedsiębiorcy mają czas na ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. W grze jest ponad 42 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Pomagają w tym fundusze z programu regionalnego, które przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na realizację projektów B+R samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowymi, czy tworzenie i rozwój firmowego zaplecza badawczego. Do 5 września trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne.

 

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Po wyczerpaniu puli tzw. koperty mazowieckiej w programach krajowych to być może jedna z ostatnich szans na dofinansowanie projektów B+R z Mazowsza – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co dofinansowanie?

Firmy mogą przeznaczyć dofinansowanie na projekty obejmujące fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, lub tylko prac rozwojowych. Co istotne, projekty muszą zrealizować we współpracy z instytucją naukową, a umowę lub porozumienie w tej sprawie należy podpisać przed złożeniem wniosku o fundusze europejskie.

Dofinansowanie obejmie również zakup surowców, półproduktów, odczynników, wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej. Fundusze z programu regionalnego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć również na utrzymanie linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, czy zakup elementów do stworzenia prototypów rozwiązań.

 

Priorytetowe kierunki badań

Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami badań w ramach inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Obszary inteligentnej specjalizacji to bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu i inteligentne systemy zarządzania. Do każdego z nich przypisane są kierunki badań, o których dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy. W przypadku bezpiecznej żywności będzie to np. opracowanie, rozwój i wytwarzanie nowych produktów spożywczych lub rozwiązania do oceny bezpieczeństwa żywności. Badania w obszarze wysokiej jakości życia mogą dotyczyć m.in. komunikacji w przestrzeni publicznej, rozwiązań w zakresie diagnostyki i terapii chorób układu krążenia lub nowotworów, czy wielofunkcyjnych produktów kosmetycznych. Prace w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu mogą obejmować np. rozwiązania do optymalizacji i automatyzacji procesów, zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników, geoinformacji. W przypadku inteligentnych systemów zarządzania przedsiębiorcy mogą podjąć się badań w zakresie rozwiązań w transporcie, przemyśle, usługach, ekologii, czy administracji.

 

Dla kogo ile?

Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości firmy i rodzaju prac. Mikro i mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych i do 60 procent w przypadku prac rozwojowych. Średnia firma może starać się o maksymalnie 75 procent dofinansowania badań przemysłowych i 50 procent prac rozwojowych. Najmniejsze wsparcie trafi do dużych firm. Mogą one liczyć na 65 procent dofinansowania kosztów kwafikowalnych badań przemysłowych i 40 procent w przypadku prac rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych