Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Innowacje to jedno z najmodniejszych obecnie słów w biznesie. Dlaczego warto zaryzykować i zmienić coś co dotychczas sprawdzało się całkiem dobrze? Oczywiście dla zysków finansowych firmy. Ulepszanie oferty lub wprowadzanie zupełnie nowych produktów i usług można rozpocząć ze wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już 31 grudnia tego roku wystartuje konkurs na bony na innowacje wdrażane w efekcie prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie firmy.

Dlaczego warto inwestować w badania i rozwój?                                                                                

Coraz więcej firm dostrzega potencjał prac badawczych w kontekście rozwoju biznesu. Zgodnie z raportem opracowanym przez firmę PwC we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na przestrzeni lat 2013-2014 wzrosło znaczenie tego obszaru [1]. W 2014 roku 41% nowych produktów wprowadzanych na rynek stanowiło właśnie efekt prac badawczo-rozwojowych (w porównaniu do 30% w 2013 roku). O tym, że opłaca się inwestować w innowacje przekonało się już wielu przedsiębiorców. Udział przychodów generowanych w wyniku B+R w ogólnych przychodach firm wynosi średnio ok. 16 procent, a w takich branżach jak chemiczna, farmaceutyczna czy IT poziom ten jest zdecydowanie wyższy. Nic dziwnego, że większość przedsiębiorców deklaruje plany zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej.

Jak rozwijać B+R na Mazowszu?

Odpowiedzią na potrzebę zwiększania innowacyjności biznesu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, z którego ponad 650 mln zł (153 mln euro) przeznaczone zostanie na aktywność badawczo-rozwojową zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki unijne przeznaczone będą na m.in. bony na innowacje, badania i prace rozwojowe aż do momentu tzw. pierwszej produkcji, uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej, czy też tworzenie firmowych centrów R&D (np. inwestycje w sprzęt, technologie i niezbędną do prowadzenia prac infrastrukturę).

Startujemy z 21,3 mln zł już w grudniu

Już od 31 grudnia 2015 roku będzie można ubiegać się o bony na innowacje (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Pula środków przeznaczona na konkurs to 21,3 mln zł (5 mln euro). Wnioski przyjmowane będą w rundach, aż do wyczerpania zaplanowanego limitu środków. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych lub rozwojowych we współpracy z instytucją naukową. Projekty mogą dotyczyć opracowania lub rozwoju nowego lub ulepszonego produktu, usługi, a także zmian procesowych. Kluczową kwestią w tym konkursie będzie budowanie powiązań między nauką a biznesem. Partnerem przedsiębiorstwa mogą być m.in. uczelnie wyższe, jednostki naukowe oraz instytuty badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Na co można przeznaczyć bony na innowacje?

W ramach bonów przedsiębiorca uzyska dofinansowanie na zakup od instytucji naukowych usług takich jak opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub sposobu produkcji. Unijne środki mogą być zainwestowane w opracowanie zmian procesowych czy też nowego projektu wzorniczego. Dofinansowanie będzie można w szczególności przeznaczyć na opracowanie innowacyjnych rozwiązań i realizację analiz przedwdrożeniowych, jak i wykonanie serii próbnej przed wprowadzeniem produkcji masowej. Co istotne, cały projekt musi zostać zrealizowany w ciągu roku.

Bardziej doświadczony może więcej                                  

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego. Firmy działające na rynku do dwóch lat będą ubiegać się o bony o wartości maksymalnie 50 tys. zł.  Przedsiębiorstwa ze stażem rynkowym powyżej dwóch lat mogą wnioskować o środki w wysokości do 100 tys. zł. Doświadczenie rynkowe nie ma natomiast wpływu na poziom wkładu własnego na realizację projektu. Każdy kto planuje ubiegać się o unijne wsparcie na Mazowszu musi liczyć się z koniecznością poniesienia minimum 20% kosztów projektu.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł (2,08 mld euro) unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł (543,5 mln euro). Na konkursy wspierające rozwój biznesu zaplanowano na przyszły rok prawie 470 mln zł (109,8 mln euro). Będą środki między innymi na realizację projektów B+R, tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, bony na doradztwo, jak i umiędzynarodowienie biznesu. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.[1] Raport „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” opracowany przez PwC oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kwiecień 2015.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś