Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 14 września organy prowadzące szkoły, w których funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) lub planowane jest jego utworzenie, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Fundusze będą przeznaczone na wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji osób dorosłych, w szczególności osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach czy też osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Nabór potrwa do 16 października. Wnioski o dotacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.    

 

Na grafice znajduje się hasło: Unia Europejska wspiera edukację osób dorosłych. Konkurs potrwa od 14 września do 16 października. Obok zdjęcie uśmiechniętej starszej kobiety z laptopem

 

Unia Europejska wspiera edukację osób dorosłych

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF dla programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych. Dzięki tym działaniom osoby o niskich kwalifikacjach, osoby starsze czy też osoby z niepełnosprawnościami zyskają możliwość rozwijania swoich umiejętności. To ważna inicjatywa nie tylko ze względu na podnoszenie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji, ale również szansa na włączenie się w życie lokalnej społeczności. W naborze mogą wziąć udział organy prowadzące szkoły, w których funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) lub planowane jest jego utworzenie.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru fundusze europejskie pomogą w realizacji działań z zakresu:

  • Aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, w szczególności z utrudnionym dostępem do odpowiadającej im oferty edukacyjnej;
  • Utrzymania zaangażowania edukacyjnego poprzez indywidualny dobór odpowiednich form i zakresu treści dydaktycznych;
  • Aktywizacji instytucji i organizacji z otoczenia szkół i placówek na rzecz kształcenia osób dorosłych.

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Pamiętaj, że na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta jest unijnym dokumentem chroniącym prawa obywateli. Dokument odnosi się do sześciu wymiarów życia każdego z nas: godności, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich oraz wymiaru sprawiedliwości. Planując projekt pomocne będą Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zwłaszcza załącznik nr 3).

 

Odrębne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego:

Region warszawski stołeczny (numer konkursu: FEMA.07.05-IP.01-009/23):

  • Pula środków: 1,2 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych
  • Więcej informacji na stronie naboru

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.07.05-IP.01-010/23)

  • Pula środków: 3,1 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych
  • Więcej informacji na stronie naboru

 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 14.09 do 16.10.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa2.mazowia.eu

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:

801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

w zakładce Punkty informacyjne.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś