Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2023-09-14 do 2023-10-16

Komunikat dotyczący zmiany odnośnika do modelu LOWE (Publikacja 17.04.2024)

Komunikat dot. zmiany w zakresie montażu finansowego nr FEMA.07.05-IP.01-009 23 (Publikacja 13.08.2023)

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.07.05-IP.01-009/23
Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.5

Edukacja osób dorosłych poza PSF

Termin, od którego można składać wnioski 14 września 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 16 października 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru I kwartał 2024 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Kto może składać wnioski Wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu może być organ prowadzący szkołę, w której utworzony jest lub planuje się utworzyć LOWE.

Wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, w której funkcjonuje lub ma zostać utworzony LOWE

Na co można otrzymać dofinansowanie Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

– aktywizację osób dorosłych, w szczególności biernych edukacyjnie, w otoczeniu szkół i placówek systemu oświaty do rozwijania swoich umiejętności i włączania się w życie społeczności lokalnej,

– utrzymanie zaangażowania osób dorosłych, w szczególności biernych edukacyjnie, przez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

– aktywizowanie instytucji i organizacji z otoczenia szkół i placówek na rzecz rozwoju umiejętności społeczności lokalnej.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania UE:

RWS – 50% kosztów kwalifikowalnych

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru przeznaczona została kwota dofinansowania (UE+BP): 2 099 778,80 PLN
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Regulamin naboru Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 15;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 13;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 12;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Minimalny wkład własny 15%
Wartość projektu Nie została określona.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś