Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 30 czerwca jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Fundusze będą przeznaczone na zapewnienie pracownikom urzędów gmin i jednostek podległych (m.in. straż miejska czy ekopatrol) urządzeń pomiarowych do monitorowania stanu powietrza. Zapewnione zostanie także odpowiednie przeszkolenie z zakresu obsługi tych urządzeń. Dofinansowanie umożliwi również realizację działań edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 18 mln zł. Nabór potrwa do 31 sierpnia. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.    

 

Na grafice znajduje się hasło: Startuje konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej na rzecz poprawy jakości powietrza. Obok grafika przedstawiająca drzewo – jedna część drzewa jest pozbawiona liści, znajduje się na tle zakładów przemysłowych, a druga ma zielone liście i znajduje się na tle natury, łąki.

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Celem konkursu jest podjęcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, jak m.in. wyposażenie urzędów gmin w urządzenia pomiarowe do kontroli stanu powietrza. Dzięki tym działaniom jednostki samorządowe rozwiną umiejętność monitorowania przestrzegania zakazów spalania odpadów oraz nieekologicznych paliw.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

 

Ekologia to jeden z priorytetowych obszarów Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu władze lokalne będą mogły skutecznie monitorować stan jakości powietrza, a także przeciwdziałać nielegalnym zanieczyszczeniom. Ważna jest również edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń klimatycznych oraz wpływu środowiska na nasze zdrowie i przyszłość planety – wskazała Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego mają szansę uzyskać dofinansowanie na zakup:

  •  mobilnych laboratoriów z pełnym wyposażeniem, jak np. pojazdy z napędem elektrycznym lub niskoemisyjnym;
  • przyrządów pomiarowych wspomagających kontrole pieców i spalanych w nich paliw (np. dron badający skład dymu z kominów).

 

Ponadto fundusze europejskie pomogą w realizacji działań z zakresu:

  •  szkolenia pracowników z obsługi profesjonalnych urządzeń pomiarowych;
  • inicjatyw edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców na temat zmian klimatycznych.

 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 30.06 do 31.08.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa2.mazowia.eu

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza – nr FEMA.02.01-IP.01-004/23

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś