Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 31 marca instytucje administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne mogą ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych gmin z regionu mazowieckiego regionalnego oraz regionu warszawskiego stołecznego. Fundusze będą mogły zostać wykorzystane m.in. na budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej, na działania związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, a także budową nowych systemów wodociągowych bądź stacji ujęć i uzdatniania wody. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 89 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Konkurs potrwa od 31 marca do 31 maja. W tle grafika przedstawiająca nowoczesny system sieci wodociągowych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział podmioty administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, a także jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych gmin, niespełniających wymogów wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK):

Region Mazowiecki regionalny:

  • Łochów
  • Szydłowiec
  • Żuromin

Region Warszawski stołeczny:

  • Halinów
  • Nadarzyn

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty usprawniające funkcjonowanie sektora wodno-kanalizacyjnego. Działania te umożliwią zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, a także podniosą świadomość społeczną w zakresie ekologicznych postaw – podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wskazane poniżej działania:

  • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci

kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;

  • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne

oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;

  • związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, budową

nowych sieci wodociągowych, nowych stacji ujęć i uzdatniania wody;

  • informacyjno-edukacyjne z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie

z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (element uzupełniający projektu).

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 31.03 do 31.05.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-5-gospodarka-wodno-sciekowa-typ-projektow-porzadkowanie-gospodarki-wodno-kanalizacyjnej-nr-fema-02-05-ip-01-001-23/

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś