Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 31 marca jednostki samorządu terytorialnego oraz ochotnicze straże pożarne będą mogły ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Fundusze będą mogły zostać wykorzystane na zakup nowego, średniego lub ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Kwota przeznaczona na te działania wynosi blisko 80 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

 

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie jednostek straży pożarnej. Konkurs potrwa od 31 marca do 10 maja. Obok zdjęcie strażaka na tle wozu strażackiego.

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Celem konkursu jest dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział podmioty administracji publicznej oraz służby publiczne. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak gminy i miasta oraz Ochotnicze Straże Pożarne (OSP). Wsparcie mają szansę otrzymać projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej. W ramach tego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania na zakup ­­samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem – wskazała Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Wsparcia nie można pozyskać na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a także jedynie specjalistycznego wyposażenia. Dofinansowanie uzyskają tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto jako element dodatkowy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 31.03 do 10.05.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś