Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne budynki na Mazowszu, których stan techniczny jest zły, co powoduje duże straty ciepła, poddane zostaną kompleksowej modernizacji energetycznej. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył alokację na konkurs, dzięki temu 26 nowych projektów otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości blisko 48 mln zł. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.

 

 

Nabór z Działania 4.2 Efektywność energetyczna, przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Dofinansowanie w wysokości ponad 223,4 mln zł otrzymało do tej pory 106 projektów. Po zwiększeniu środków, łącznie na liście rankingowej znajdują się 132 projekty, a do wnioskodawców trafi przeszło 271,4 mln zł.

Przypomnijmy, że celem konkursu było wsparcie działań zwiększających efektywność energetyczną w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Dodatkowo realizowane projekty powinny obniżać koszty eksploatacji i utrzymania tych obiektów.

Na co dofinansowanie?

Realizowane inwestycje będą polegały m.in. na:

  • ociepleniu budynków i ścian zewnętrznych materiałem termoizolacyjnym,
  • ociepleniu stropodachów,
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
  • przebudowie kotłowni,
  • modernizacji systemów grzewczych i wentylacji,
  • wymianie instalacji centralnego ogrzewania na nową,
  • wymianie instalacji elektrycznej wraz z energooszczędnym oświetleniem,
  • wykonaniu wentylacji mechanicznej,
  • budowie indywidualnych oczyszczalni ścieków z instalacjami zasilania oczyszczalni i przepompowni,
  • instalacji i montażu kolektorów słonecznych.

Efekty

Dzięki realizacji projektów zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię, a także zmniejszą się koszty eksploatacji budynków użyteczności publicznej, co przełoży się na wydatki z budżetów gmin. Kolejnym plusem będzie spadek emisji gazów cieplarnianych i ochrona środowiska. Dzięki odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza, poprawią się warunki zdrowotne osób przebywających w budynkach, np. szkołach, urzędach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, bibliotekach, fundacjach. Znaczącą rolę będzie pełniła także estetyka odnowionych budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typ-projektu-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś