Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

RANB są jednym z instrumentów realizacji inteligentnej specjalizacji – koncepcji opartej na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce. Opiera się na oddolnym procesie identyfikacji dziedzin o największym potencjale dla rozwoju regionu (nisz rozwojowych), przy zapewnionym udziale szerokiego grona interesariuszy.

Celem instrumentu wsparcia jakim są RANB jest:

  • zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia kraju oraz regionów (krajowe a regionalne inteligentne specjalizacje),
  • RANB jest narzędziem interwencji w obszarze B+R mającym zapewnić prowadzenie badań na rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji,
  • zapewnienie wysokich standardów wyboru projektów, przy zachowaniu wpływu regionów na zakres tematyczny (merytoryczną treść) konkursu,
  • wykorzystanie dotychczasowego dorobku/wkładu regionów w identyfikowanie obszarów inteligentnej specjalizacji i tematów badań.

RANB będą utworzone przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie. Zakres zagadnień badawczych powinien być spójny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Na podstawie zgłoszonych zagadnień badawczych, NCBR przygotuję listę Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych, w ramach których zostanie ogłoszony konkurs finansowany ze środków poddziałania 4.1.2 PO IR. W ramach RANB wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w których rolę lidera pełnić będzie jednostka naukowa. Na pierwszym etapie zostanie określony zakres tematyczny agend  badawczych, w ramach których odbędzie  się  konkurs  na  dofinansowanie projektów B+R. Szczegółowe informacje na temat założeń wdrażania instrumentu pn. Regionalne Agendy Naukowo–Badawcze (Poddziałanie 4.1.2. PO IR) oraz projekt fiszki zgłaszającej proponowane zagadnienia badawcze znajdują się w załącznikach poniżej.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w powyższej inicjatywie, tj. do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Zgodnie z zasadami zgłaszania zagadnień badawczych do RANB przez regiony, propozycje powinny zawierać opis zakresu tematycznego, wykaz zagadnień badawczych w ramach zakresu, a także powiązania pomiędzy zakresem tematycznym i proponowanymi zagadnieniami badawczymi a dokumentem określającym inteligentną specjalizację. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego została opisana w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Mając na uwadze charakter RANB oraz ograniczoną pulę środków przeznaczonych w ramach POIR dla województwa mazowieckiego, apelujemy o zgłaszanie przede wszystkim zagadnień badawczych, w ramach których planują Państwo w przyszłości składać wnioski o dofinansowanie projektów B+R wraz ze współpracującymi z Państwem przedsiębiorcami. Projekty powinny koncentrować się na możliwym komercyjnym wykorzystaniu wyników prac badawczych lub rozwojowych.

Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego oraz zagadnień badawczych, należy wypełnić załączoną fiszkę i przesłać ją na adresy mailowe: piotr.dylewski@mazovia.plmonika.tchorznicka@mazovia.pl do dnia 19 lutego 2016 r., w tytule wiadomości wpisując: „Propozycja zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych”.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone RANB. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, (sala konferencyjna – parter).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś