Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobra wiadomość dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Środki unijne dofinansują utworzenie 1155 nowych miejsc w istniejących placówkach oraz pozwolą dostosować ofertę do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, 39 projektów otrzyma łącznie ponad 20,4 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dzięki zwiększeniu alokacji w ramach konkursu, możliwe było dofinansowanie wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Ich realizacja wpłynie na większy dostęp do edukacji przedszkolnej, a w efekcie na możliwość wyrównania szans edukacyjnych wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Dzięki realizowanym projektom, ponad 4 tys. dzieci będzie mogło uczęszczać na dodatkowe zajęcia, np.:

  • terapia z logopedą,
  • realizacja zajęć edukacyjnych związanych z tolerancją i równością oraz zapobieganiem przemocy
  • zajęcia z terapii behawioralnej SAZ,
  • Integracja Sensoryczna,
  • zajęcia muzyczne i taneczne,
  • bajkoterapia,
  • nauka j. angielskiego.

Projekty będą realizowane m.in. w placówkach w Radziejowicach, w gminie Odrzywół i Jednorożec, w przedszkolach na warszawskim Bemowie i  Targówku, w Ostrołęce, Komorowie, Płońsku, Pułtusku, Radomiu.

 

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

Wsparcie obejmie również ponad 300 nauczycieli, którzy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, szczególne w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Będą to np. kursy doszkalające do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz kursy z zakresu pedagogiki. Wychodząc naprzeciw rodzicom, przedszkola będą mogły wydłużyć godziny funkcjonowania.

Przyznane dofinansowanie będzie można również przeznaczyć na doposażenie przedszkoli. Wnioskodawcy kupią meble, pomoce dydaktyczne, potrzebne sprzęty np. telewizor, projektor multimedialny. W ramach projektu możliwe będzie także urządzenie placu zabaw, prace adaptacyjne w szatniach, łazienkach i salach zabaw.

 

– Zakończyliśmy trzeci nabór wniosków wspierający edukację przedszkolną. Obecnie na Mazowszu realizowanych jest 70 projektów na kwotę blisko 31,3 mln zł. Środki w ramach funduszy europejskich dają możliwość  placówkom przedszkolnym tworzyć nowe miejsca dla maluchów, a realizacja dodatkowych zajęć i terapii pozytywnie wpływa na ich rozwój – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Pełna lista rankingowa dla konkursu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna dostępna jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-edukacja-ogolna-i-przedszkolna-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych