Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu na realizację 17 projektów łącznie prawie 10 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zostaną one zainwestowane w badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne oraz szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

 

 

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną i społeczną, uznaną przez ONZ za epidemiczną ze względu na skalę i zagrożenia. Liczba zachorowań na cukrzycę wciąż wzrasta powodując poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne. Wiele osób z cukrzycą nie ma świadomości swojej choroby. Zjawisko to występuje szczególnie u osób starszych, u których objawy są słabiej wyrażone niż u młodszych bądź zamaskowane przez objawy innych chorób. Dlatego Regionalny Program Zdrowotny w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2019-2022 skierowany jest do osób po 60 roku życia. Zwiększenie poziomu wykrywalności choroby, ograniczenie występowania jej powikłań i promowanie zdrowego stylu życia to cele Regionalnego Programu Zdrowotnego, które realizować będą wybrane w rozstrzygniętym konkursie przedsięwięcia.

Ze wsparcia dostępnego w 17 dofinansowanych projektach skorzystają mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60 roku życia, u których dotychczas nie diagnozowano cukrzycy. Zwycięskie projekty będą realizowane m.in. w powiatach: białobrzeskim, ciechanowskim, garwolińskim, grodziskim, grójeckim, makowskim, mińskim, mławskim, otwockim, płońskim, pruszkowskim, przasnyskim, przysuskim, pułtuskim, siedleckim, sokołowskim, szydłowieckim i wołomińskim, a także w Radomiu i Warszawie.

Każdy z projektów będzie składał się z trzech modułów. Działania rozpoczną się od akcji informacyjnej o cukrzycy, jej objawach i konsekwencjach nieleczenia, a także o realizowanym projekcie. Beneficjenci będą je prowadzić m.in. w mediach, Internecie, przez ośrodki pomocy społecznej, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, a także za pomocą ulotek i plakatów. W drugim module osoby po 60. roku życia, u których nie diagnozowano cukrzycy, wezmą udział w badaniach i konsultacjach lekarskich. Przewidywany zakres badań obejmie m.in. oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika BMI i pomiar ciśnienia tętniczego oraz ocenę ewentualnych wykrytych powikłań cukrzycy. Pacjenci skorzystają również z działań edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, szczególnie diety i aktywności fizycznej. Adresatami trzeciego modułu będą lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostaną przeszkoleni z profilaktyki, rozpoznawania i leczenia cukrzycy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych