Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W Dniu Edukacji Narodowej mamy dobrą wiadomość dla nauczycieli oraz uczniów z mazowieckich szkół zawodowych. Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania 23 projekty, których celem będzie wsparcie kształcenia zawodowego.  Dzięki funduszom europejskim, szkoły uczące praktycznego zawodu zmieniają się i mogą oferować uczniom naukę na wysokim poziomie. Do wybranych beneficjentów trafi ponad 27 mln zł, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Konkurs z Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów trwał od 31 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. Działania w ramach projektów to np.

  • organizacja staży dla uczniów techników, szkół policealnych a także branżowych szkół I oraz II stopnia,
  • udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • wprowadzanie nowatorskich metod nauczania,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych,
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne,
  • kursy lub szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Od 1972 r. 14 października obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla nas wszystkich to Dzień Nauczyciela i dlatego przesyłam ogromne podziękowania dla wszystkich nauczycieli za ich ciężką, odpowiedzialną pracę oraz wkład w edukację Polek i Polaków – powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. EFS  w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Chcę podkreślić, że ogromną rolę w rozwoju szkolnictwa pełnią fundusze europejskie. Dzięki pieniądzom z UE zmienia się jakość nauki, placówki są wyposażane, zarówno w pomoce dydaktyczne, jak i w sprzęt komputerowy, nauczyciele mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe, uczniowie w ciekawy sposób zdobywają wiedzę, uczą się języków obcych, uczniowie z niepełnosprawnościami mają także szansę na godną edukację – dodała Dyrektor E. Szymanik.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Gmina Miasta Radomia otrzymała ponad 2 mln zł na zrealizowanie projektu pt. „Zawodowy krok w przyszłość”. Ponad 400 uczniów z dwóch placówek zawodowych: Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka weźmie udział w stażach uczniowskich oraz zajęciach przygotowujących do egzaminów czeladniczych. Kolejne zajęcia to te z doradztwa zawodowego, zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół oraz zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, takie jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie poznają umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

W ramach projektu wsparcie otrzyma także ponad 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, a pracownie zawodowe w placówce zostaną doposażone tak, aby ułatwiać naukę przyszłego zawodu. Natomiast  nauczycieli zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje.

Zawód drogą do sukcesu!

Kolejny projekt zostanie zrealizowany w powiecie mławskim przez Grupę Szkoleniowo Doradczą Europlus. Do projektu zostanie zaproszonych 51 uczniów z Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, 86 uczniów z Technikum nr 2 im. A. Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie oraz 64 uczniów z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. W ramach projektu beneficjent zaplanował dla młodzieży udział w  stażach, realizację doradztwa zawodowego, naukę na dodatkowych zajęciach specjalistycznych, poznanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Szkoły zostaną doposażone, a ze wsparcia skorzystają także nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Uczniowie ze szkół, w których będzie realizowany projekt uczą się na kierunkach technik: budownictwa, informatyk, reklamy, elektryk, logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, kelner, a także technik ekonomista i handlowiec. Wartość dofinansowania to ponad  1,6 mln zł.

OKNO na karierę

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego pozyskała prawie 1,5 mln zł z funduszy europejskich i dzięki temu wsparcie edukacyjne otrzyma 220 uczniów oraz 23 nauczycieli z dwóch placówek: Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum) oraz z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie (Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia).  Uczniowie będą uczyć się takich kompetencji oraz umiejętności, jakich oczekują pracodawcy. W szkołach zostaną stworzone warunki odzwierciedlające naturalne środowisko pracy. Młodzież weźmie udział w stażach zawodowych, dodatkowych zajęciach, warsztatach i kursach zawodowych, a nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu będzie odbywała się w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami, którzy przedstawili swoje oczekiwania w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-090-20/

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś