Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizacja 15 projektów wpłynie na jakość nauczania w mazowieckich szkołach zawodowych. Do wnioskodawców trafi ponad 14,6 mln zł. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Dobra oferta edukacyjna w szkołach zawodowych oraz branżowych I stopnia to klucz do sukcesu na rynku pracy. Dzięki funduszom europejskim, szkoły mają możliwość podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego, a uczniowie zdobycia interesującego ich zawodu oraz niezbędnych kompetencji kluczowych. W ramach konkursu z Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe wsparcie otrzyma 15 projektów. Skorzystają m.in. uczniowie z Płocka, z Sochaczewa, powiatu przasnyskiego, z Ostrołęki, Warszawy, powiatu ostrowskiego i otwockiego czy z Radomia.

Przykłady projektów

224 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Płocku otrzyma wsparcie polegające na dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, możliwości udziału w warsztatach, kursach kwalifikacyjnych, stażach i praktykach. W ramach projektu, młodzież skorzysta również z zajęć z doradztwa zawodowego. Będzie to pomoc i wskazówka w świadomym planowaniu dalszego kształcenia i kariery. Placówka zostanie także wyposażona w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodu oraz materiały dydaktyczne. Środki w wysokości 700 tys. zł pozyskała Gmina Miasto Płock.

Kolejny projekt zrealizowany zostanie  w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku. 120 uczniów podniesie swoje kompetencje kluczowe i zawodowe. Elementem projektu będzie udział w stażach zawodowych, a pracownie zawodowe w Technikum nr 2 zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wsparcie obejmie również nauczycieli. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Otwocki. Wartość dofinansowania to ponad 800 tys. zł.

Dźwignia kariery

Środki unijne trafią także do radomskich szkół. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Zespole Szkół Elektronicznych, uczniowie poprzez udział w stażach oraz zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy. Spotkania z doradcą zawodowym pomogą podjąć odpowiednią decyzję związaną z wyborem zawodu. W sumie skorzysta ponad 489 uczniów.

W ramach projektu dofinansowanie obejmie cztery szkoły podstawowe w Radomiu: nr 4, 15, 31 i 34. Wnioskodawca zaplanował dla ponad 340 uczniów doradztwo zawodowe, a także wyposażenie 6 pracowni w sposób przypominający naturalne warunki pracy. Nauka będzie ciekawsza, skuteczniejsza, zwiększą się kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu również będą brali udział w projekcie podnosząc swoje kwalifikacje. Celem projektu jest rozwój edukacji zawodowej, która będzie odpowiadała na  potrzeby rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach. Wartość dofinansowania projektu to przeszło 1,4 mln zł.

Przyszłość z zawodem

Kolejny projekt znajdujący się na liście rankingowej będzie realizowany w Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie. Uczniowie szkoły zdobywają takie zawody jak: technik transportu, technik informatyk i technik usług fryzjerskich. Młodzież skorzysta np. ze specjalistycznych zajęć zawodowych, zajęć z kompetencji kluczowych (język obcy), indywidualnego doradztwa zawodowego i staży u pracodawców. Szkolne pracownie zawodowe zostaną doposażone tak, aby mogły spełniać potrzeby edukacyjne. Kwota wsparcia z RPO WM to ponad 620 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów:

10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś