Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizacja 15 projektów wpłynie na jakość nauczania w mazowieckich szkołach zawodowych. Do wnioskodawców trafi ponad 14,6 mln zł. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Dobra oferta edukacyjna w szkołach zawodowych oraz branżowych I stopnia to klucz do sukcesu na rynku pracy. Dzięki funduszom europejskim, szkoły mają możliwość podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego, a uczniowie zdobycia interesującego ich zawodu oraz niezbędnych kompetencji kluczowych. W ramach konkursu z Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe wsparcie otrzyma 15 projektów. Skorzystają m.in. uczniowie z Płocka, z Sochaczewa, powiatu przasnyskiego, z Ostrołęki, Warszawy, powiatu ostrowskiego i otwockiego czy z Radomia.

Przykłady projektów

224 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Płocku otrzyma wsparcie polegające na dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, możliwości udziału w warsztatach, kursach kwalifikacyjnych, stażach i praktykach. W ramach projektu, młodzież skorzysta również z zajęć z doradztwa zawodowego. Będzie to pomoc i wskazówka w świadomym planowaniu dalszego kształcenia i kariery. Placówka zostanie także wyposażona w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodu oraz materiały dydaktyczne. Środki w wysokości 700 tys. zł pozyskała Gmina Miasto Płock.

Kolejny projekt zrealizowany zostanie  w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku. 120 uczniów podniesie swoje kompetencje kluczowe i zawodowe. Elementem projektu będzie udział w stażach zawodowych, a pracownie zawodowe w Technikum nr 2 zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wsparcie obejmie również nauczycieli. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Otwocki. Wartość dofinansowania to ponad 800 tys. zł.

Dźwignia kariery

Środki unijne trafią także do radomskich szkół. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Zespole Szkół Elektronicznych, uczniowie poprzez udział w stażach oraz zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy. Spotkania z doradcą zawodowym pomogą podjąć odpowiednią decyzję związaną z wyborem zawodu. W sumie skorzysta ponad 489 uczniów.

W ramach projektu dofinansowanie obejmie cztery szkoły podstawowe w Radomiu: nr 4, 15, 31 i 34. Wnioskodawca zaplanował dla ponad 340 uczniów doradztwo zawodowe, a także wyposażenie 6 pracowni w sposób przypominający naturalne warunki pracy. Nauka będzie ciekawsza, skuteczniejsza, zwiększą się kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu również będą brali udział w projekcie podnosząc swoje kwalifikacje. Celem projektu jest rozwój edukacji zawodowej, która będzie odpowiadała na  potrzeby rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach. Wartość dofinansowania projektu to przeszło 1,4 mln zł.

Przyszłość z zawodem

Kolejny projekt znajdujący się na liście rankingowej będzie realizowany w Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie. Uczniowie szkoły zdobywają takie zawody jak: technik transportu, technik informatyk i technik usług fryzjerskich. Młodzież skorzysta np. ze specjalistycznych zajęć zawodowych, zajęć z kompetencji kluczowych (język obcy), indywidualnego doradztwa zawodowego i staży u pracodawców. Szkolne pracownie zawodowe zostaną doposażone tak, aby mogły spełniać potrzeby edukacyjne. Kwota wsparcia z RPO WM to ponad 620 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów:

10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych