Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dofinansowania dla konkursu dotyczącego edukacji zawodowej. Dzięki tej decyzji, kolejne 10 projektów doczeka się realizacji, a łącznie skorzysta ponad 4,4 tys. uczniów i 243 nauczycieli. Do wnioskodawców trafi blisko 9,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wykwalifikowani specjaliści, nowe kompetencje, nauka poparta stażami – to jedne z celów konkursu przeprowadzonego w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe. Dzięki funduszom europejskim, szkoły  zawodowe oraz branżowe mogą oferować uczniom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu wysoką jakość kształcenia we współpracy z rynkiem pracy, np.: przedsiębiorcami.

 

Projekty z dofinansowaniem

Powiat Wyszkowski otrzymał ponad 1,7 mln zł na projekt, który od maja 2019 r. będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie (Technikum i Szkoła Branżowa), Zespole Szkół w Długosiodle oraz w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie. 255 uczniów rozpocznie naukę j. angielskiego, nauczy się kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Te kompetencje właśnie są niezbędne na lokalnym rynku pracy. Uczniowie wezmą także udział w stażach i praktykach zawodowych. W ramach projektu doposażonych zostanie 7 pracowni. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, możliwość korzystania z rozwiązań technologicznych, aplikacji uatrakcyjni uczniom zdobywanie zawodu.

Ze wsparcia skorzysta również 52 nauczycieli zawodu. Dla nich, przewidziany jest udział w studiach podyplomowych, kursach i warsztatach.

 

– Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, dlatego tak ważna jest praktyczna nauka zawodu. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało 25 projektów, które będą realizowane w 35 mazowieckich szkołach zawodowych i branżowych I stopnia. Dzięki unijnym środkom, uczniowie oraz nauczyciele będą mieli nowocześniejsze pracownie, blisko 4,2 tys. uczniów zdobędzie niezbędne kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, a prawie 1,8 tys. uczniów będzie uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy –  podkreślała Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Kadry z Karczewa

Skuteczne kształcenie zawodowe, odpowiadające na potrzeby zmieniającego się rynku pracy to klucz do sukcesu. Kolejny projekt będzie realizowany w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Karczewie. Uczniowie tych placówek uczą się zawodów: technik mechanik pojazdów samochodowych i technik spedytor. W projekcie udział weźmie 120 uczniów, którzy na dodatkowych zajęciach będą pogłębiać wiedzę zawodową. Młodzież będzie także rozwijać kompetencje kluczowe poprzez naukę matematyki, języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu, wnioskodawca zaplanował rozwijanie umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Ważnym elementem projektu będzie doposażenie nowej międzyszkolnej pracowni zawodowej, w której uczniowie zdobywają praktyczną naukę zawodu. We współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie odbędą w firmach staże zawodowe. Przewidziane wsparcie dla nauczycieli, to możliwość udziału w studiach podyplomowych.

 

Zawodowi gracze

Środki unijne trafią także do szkół z Radomia i Nowego Miasta nad Pilicą, w których uczniowie zdobywają zawody technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Projekt rozpocznie się  1 lipca 2019 r. i jest skierowany do ponad 100 uczniów. Wezmą oni udział m.in. w zajęciach dodatkowych ucząc się przedsiębiorczości, fryzjerstwa z elementami IQ haircut (nowoczesne techniki strzyżenia), a także w zajęciach z gastronomii prozdrowotnej z elementami kuchni molekularnej. Młodzież spotka się również z doradcą zawodowym, a  nauczyciele zawodu będą mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje. Celem projektu jest rozwój edukacji zawodowej, która będzie odpowiadała na  potrzeby rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-073-18/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych