Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dofinansowania dla konkursu dotyczącego edukacji zawodowej. Dzięki tej decyzji, kolejne 10 projektów doczeka się realizacji, a łącznie skorzysta ponad 4,4 tys. uczniów i 243 nauczycieli. Do wnioskodawców trafi blisko 9,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wykwalifikowani specjaliści, nowe kompetencje, nauka poparta stażami – to jedne z celów konkursu przeprowadzonego w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe. Dzięki funduszom europejskim, szkoły  zawodowe oraz branżowe mogą oferować uczniom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu wysoką jakość kształcenia we współpracy z rynkiem pracy, np.: przedsiębiorcami.

 

Projekty z dofinansowaniem

Powiat Wyszkowski otrzymał ponad 1,7 mln zł na projekt, który od maja 2019 r. będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie (Technikum i Szkoła Branżowa), Zespole Szkół w Długosiodle oraz w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie. 255 uczniów rozpocznie naukę j. angielskiego, nauczy się kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Te kompetencje właśnie są niezbędne na lokalnym rynku pracy. Uczniowie wezmą także udział w stażach i praktykach zawodowych. W ramach projektu doposażonych zostanie 7 pracowni. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, możliwość korzystania z rozwiązań technologicznych, aplikacji uatrakcyjni uczniom zdobywanie zawodu.

Ze wsparcia skorzysta również 52 nauczycieli zawodu. Dla nich, przewidziany jest udział w studiach podyplomowych, kursach i warsztatach.

 

– Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, dlatego tak ważna jest praktyczna nauka zawodu. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało 25 projektów, które będą realizowane w 35 mazowieckich szkołach zawodowych i branżowych I stopnia. Dzięki unijnym środkom, uczniowie oraz nauczyciele będą mieli nowocześniejsze pracownie, blisko 4,2 tys. uczniów zdobędzie niezbędne kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, a prawie 1,8 tys. uczniów będzie uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy –  podkreślała Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Kadry z Karczewa

Skuteczne kształcenie zawodowe, odpowiadające na potrzeby zmieniającego się rynku pracy to klucz do sukcesu. Kolejny projekt będzie realizowany w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Karczewie. Uczniowie tych placówek uczą się zawodów: technik mechanik pojazdów samochodowych i technik spedytor. W projekcie udział weźmie 120 uczniów, którzy na dodatkowych zajęciach będą pogłębiać wiedzę zawodową. Młodzież będzie także rozwijać kompetencje kluczowe poprzez naukę matematyki, języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu, wnioskodawca zaplanował rozwijanie umiejętności uniwersalnych takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Ważnym elementem projektu będzie doposażenie nowej międzyszkolnej pracowni zawodowej, w której uczniowie zdobywają praktyczną naukę zawodu. We współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie odbędą w firmach staże zawodowe. Przewidziane wsparcie dla nauczycieli, to możliwość udziału w studiach podyplomowych.

 

Zawodowi gracze

Środki unijne trafią także do szkół z Radomia i Nowego Miasta nad Pilicą, w których uczniowie zdobywają zawody technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. Projekt rozpocznie się  1 lipca 2019 r. i jest skierowany do ponad 100 uczniów. Wezmą oni udział m.in. w zajęciach dodatkowych ucząc się przedsiębiorczości, fryzjerstwa z elementami IQ haircut (nowoczesne techniki strzyżenia), a także w zajęciach z gastronomii prozdrowotnej z elementami kuchni molekularnej. Młodzież spotka się również z doradcą zawodowym, a  nauczyciele zawodu będą mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje. Celem projektu jest rozwój edukacji zawodowej, która będzie odpowiadała na  potrzeby rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-073-18/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś