Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W walce o czyste powietrze pomagają pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu, Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansował kolejne dwie inwestycje dotyczące zwiększenia wykorzystania OZE w ogólnej produkcji energii. Do wnioskodawców trafi ponad 10,8 mln zł, a konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Mazowieckie samorządy, świadome zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, chętnie sięgają po środki europejskie na realizację projektów ekologicznych. Konkursy organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych cieszą się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy natomiast chcą oddychać czystym powietrzem.

 

– Kolejny raz Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków w konkursie. Do wnioskodawców trafi ponad 218,7 mln zł z RPO WM 2014-2020. Realizacja łącznie 35 inwestycji wpłynie na jakość powietrza w regionie, to także realne oszczędności w domowych budżetach i kasach samorządowych. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii to także walka ze smogiem – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Projekt na kwotę blisko 12,3 mln zł zrealizuje gmina Pokrzywnica. Dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 oraz z budżetu państwa to ponad 9,8 mln zł. Na terenie Pokrzywnicy, gminy Obryte, Ojrzeń oraz w Powiecie Pułtuskim wnioskodawca zamontuje ok. 710 instalacji OZE. Instalacje fotowoltaiczne oraz solarne będą wykorzystywać energię słońca do wspomagania produkcji energii elektrycznej i do podgrzewania wody użytkowej. Montowane będą także powietrzne pompy ciepła oraz kocioł na biomasę.

Na budynkach prywatnych będzie to 697 instalacji, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektu to same plusy – zwiększy się produkcja energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, a także poprawi się jakość powietrza w regionie poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.

Kolejny projekt, realizowany w Milanówku, zakłada przejście na gospodarkę niskoemisyjną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz na budynkach mieszkalnych, wnioskodawca zamontuje systemy modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną. Łącznie, projekt obejmuje 22 instalacje fotowoltaiczne oraz 2 pompy ciepła. Zastosowane rozwiązania zapewnią pozyskiwanie energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii np.  z gruntu w postaci wody z ujęcia wodociągowego. Wsparcie dla tej inwestycji to kwota 965 tys. zł

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych