Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze tylko do 29 stycznia br. samorządy z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie opracowania lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji. Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ponad 200 samorządowców wzięło udział w dwóch konferencjach poświęconych konkursowi dotacji w tym zakresie.

Nowe podejście do rewitalizacji

Unijna perspektywa na lata 2014-2020 to zupełnie nowe podejście do projektów rewitalizacyjnych. Rewitalizacja nie jest już ograniczana do odnowy przestrzeni publicznej, lecz obejmuje szereg działań mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy. Fundusze na te działania dostępne będą w takich obszarach jak m.in. ochrona zabytków, poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, efektywność energetyczna, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie, rozwój sektora ekonomii społecznej. Część konkursów ograniczona zostanie do projektów rewitalizacyjnych określonych w gminnych programach rewitalizacji. Pojawią się również nabory wniosków, w ramach których posiadanie takiego programu będzie dodatkowo premiowane.

– W perspektywie finansowej  2007-2013 pod pojęciem rewitalizacja zrealizowano na Mazowszu wiele, często bardzo dobrych projektów infrastrukturalnych. Łącznie  w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast zakontraktowano ponad 313 mln zł realizując tym samym 27 projektów. Dodatkowo, w ramach Inicjatywy Jessica  podpisano 14 umów na blisko 100 mln zł. Co więcej, zrealizowano szereg inwestycji,  w których nie użyto  nazwy ,,rewitalizacja’’, ale bezpośrednio lub pośrednio realizowały one jej cele. Rewitalizacja to zadanie trudne i wymagające zaangażowania wielu podmiotów ale wierzę, że wspólnie możemy przywrócić do życia cenne obszary Mazowsza, które utraciły swoje pierwotne funkcje – zaznaczył  Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Za przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski przyjmowane są do 29 stycznia br. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Co istotne, każda gmina może złożyć tylko jeden projekt w ramach konkursu. Preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej. Wartość projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.

 – Do zainwestowania mamy ponad 7 mln zł na opracowanie programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego. Ale sam budżet na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to o  wiele więcej.  Na marzec br., przewidziane są pierwsze konkursy w ramach rewitalizacji na ochronę obiektów zabytkowych i poprawę dostępności do zasobów kultury.  Należy pamiętać,  że działania podejmowane w RPO WM 2014-2020 będą przede wszystkim stanowiły narzędzie do zmian społeczno-gospodarczych na obszarach zrewitalizowanych, dlatego będzie to wymagać zaangażowania mieszkańców. Zachęcam do śledzenia strony internetowej https://www.funduszedlamazowsza.eu/, gdzie znajdą Państwo aktualne nabory wniosków – podkreślił Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do 29 stycznia br. do godziny 16.00 w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, drogą pocztową bądź kurierską. Alokacja konkursu wynosi 7 312 200 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-202.  Regulamin, dokumenty i formularze konkursowe są dostępne na https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/.

Opracował:

Zespół Prasowy,

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

media@mazowia.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś