Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został  wydłużony termin oceny formalnej projektów złożonych w ramach drugiej i trzeciej rundy naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do dnia:

  • 16.03.2023 r. runda druga;
  • 30.03.2023 r. runda trzecia.

Zgodnie z zapisem w pkt. 9.18. regulaminu konkursu cyt. „W uzasadnionych przypadkach IZ, na wniosek MJWPU, może podjąć decyzję o przedłużeniu oceny formalnej.”

W odniesieniu do oceny formalnej zapis w pkt. 9.8. regulaminu konkursu określa, że ocena formalna wniosku co do zasady trwa do 45 dni (tzn. w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru w ramach danej rundy, do wnioskodawcy zostanie wysłana jedna z trzech możliwych informacji: ocena pozytywna, ocena negatywna, wezwanie do poprawy/uzupełnienia wniosku).

Link do konkursu: 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22 – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (funduszedlamazowsza.eu)

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś