Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu na poprawę/uzupełnienie wniosków o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Projekty badawczo-rozwojowe”.

Wyznaczony zgodnie z regulaminem konkursu 14 dniowy termin uzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej ulega wydłużeniu o kolejne 14 dni tj. łącznie do 28 dni kalendarzowych.

Przedłużenie terminu podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi trudności w dostępie do dokumentów i instytucji, które powstały w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R) – RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych