Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu na poprawę/uzupełnienie wniosków o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Projekty badawczo-rozwojowe”.

Wyznaczony zgodnie z regulaminem konkursu 14 dniowy termin uzupełnienia wniosku na etapie oceny merytorycznej ulega wydłużeniu o kolejne 14 dni tj. łącznie do 28 dni kalendarzowych.

Przedłużenie terminu podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi trudności w dostępie do dokumentów i instytucji, które powstały w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R) – RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych