Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Na mocy punktów 17.2 i 17.2.4 regulaminu konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 unieważniła konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18 w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence).

Przyczyną unieważnienia konkursu jest niezłożenie żadnego wniosku o dofinansowanie projektu  ramach ww. naboru.

Link do konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence), nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych