Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat o zawieszeniu naboru nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 w ramach Działania 8.1 – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

W związku ze zmianą horyzontalnych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, które obowiązują od 01.01.2019 r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego zawiesza nabór nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 w ramach Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, z dniem 08.01.2019 r.
Powyższe Wytyczne zmieniają m.in. sposób wdrażania projektów pozakonkursowych PUP oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PUP, a także podatku od towarów i usług VAT, co powoduje, że Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami musi zostać dostosowana do nowych regulacji prawnych.
Wznowienie naboru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny dodatkowego materiału opisującego zasady wynikające z ww. Wytycznych oraz po dokonaniu merytorycznych zmian w dokumentacji naboru.
Informacja dotycząca nowego terminu składania wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana oddzielnym komunikatem.

 

Link do naboru: 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 (nabór pozakonkursowy)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś