Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komunikat o zawieszeniu naboru nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 w ramach Działania 8.1 – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

W związku ze zmianą horyzontalnych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, które obowiązują od 01.01.2019 r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego zawiesza nabór nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 w ramach Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, z dniem 08.01.2019 r.
Powyższe Wytyczne zmieniają m.in. sposób wdrażania projektów pozakonkursowych PUP oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PUP, a także podatku od towarów i usług VAT, co powoduje, że Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami musi zostać dostosowana do nowych regulacji prawnych.
Wznowienie naboru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny dodatkowego materiału opisującego zasady wynikające z ww. Wytycznych oraz po dokonaniu merytorycznych zmian w dokumentacji naboru.
Informacja dotycząca nowego terminu składania wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana oddzielnym komunikatem.

 

Link do naboru: 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/18 (nabór pozakonkursowy)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych