Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: IP RPO WM) informuje, że Uchwałą nr 459/218/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. został zatwierdzony zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21 na lata 2021-2022 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednocześnie IP RPO WM informuje, że zmianie uległ również jeden z załączników do umowy tj. Załącznik nr 12 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Wszystkie dokonane zmiany zostały uwzględnione w Karcie zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Link do strony naboru: 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś