Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w załączniku nr 3.2 „Kryteria merytoryczne i szczegółowe” do konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 4 Projekt zakłada, że realizowane będą działania w zakresie kształcenia w miejscu pracy bądź programy stażowe umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. stwierdzono błąd pisarski. Prawidłowa punktacja w tym kryterium to 6 punktów, a nie jak wskazano 2. Tym samym łączna punktacja, jaką można zdobyć za spełnienie wszystkich kryteriów szczegółowych merytorycznych wyniesie 29 punktów.

Jednocześnie informujemy, że podjęto działania zmierzające do poprawienia niniejszego błędu pisarskiego w dokumencie źródłowym czyli Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 2.1) z dnia 31.07.2018 r.

Załącznik nr 3.2 „Kryteria merytoryczne i szczegółowe” do konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, zostanie zaktualizowany po zatwierdzeniu poprawionego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Niniejsza zmiana nie skutkuje naruszeniem zasady równego traktowania Wnioskodawców.

Link do strony konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-073-18/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś