Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w załączniku nr 3.2 „Kryteria merytoryczne i szczegółowe” do konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 4 Projekt zakłada, że realizowane będą działania w zakresie kształcenia w miejscu pracy bądź programy stażowe umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. stwierdzono błąd pisarski. Prawidłowa punktacja w tym kryterium to 6 punktów, a nie jak wskazano 2. Tym samym łączna punktacja, jaką można zdobyć za spełnienie wszystkich kryteriów szczegółowych merytorycznych wyniesie 29 punktów.

Jednocześnie informujemy, że podjęto działania zmierzające do poprawienia niniejszego błędu pisarskiego w dokumencie źródłowym czyli Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 2.1) z dnia 31.07.2018 r.

Załącznik nr 3.2 „Kryteria merytoryczne i szczegółowe” do konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, zostanie zaktualizowany po zatwierdzeniu poprawionego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Niniejsza zmiana nie skutkuje naruszeniem zasady równego traktowania Wnioskodawców.

Link do strony konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-073-18/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych