Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 9 stycznia br. zakończyła się pierwsza tura naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22, Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

W ramach pierwszej tury naboru złożono 164 wnioski o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 117 997 271,07 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pkt. 1.5.: ,,Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 200 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Dyrektor MJWPU może podjąć decyzję o niezamykaniu konkursu po wyczerpaniu ww. limitu.’’

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że na podstawie przywołanego zapisu Dyrektor MJWPU podjął decyzję o kontynuowaniu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22.

 

Link do strony konkursu: 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych