Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 05 czerwca 2018 r. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 do dnia 27 czerwca br.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano również Regulamin konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 oraz załącznik nr 5 „wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 z załącznikami”. Ponadto dodano załącznik nr 10 „FAQ – wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS”.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie zmian w plikach do pobrania.

  • nr 1 zmiana zapisów ogólnych Regulaminu konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18. Zgodnie z aktualizacją zapisów w Regulaminie konkursu dodano także załącznik nr 10 FAQ – wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS.
  • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 854/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.;
  • nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 855/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.;
  • nr 4 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 856/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. ;
  • nr 5 uchwała nr 857/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe].

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 9.3 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś