Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu dnia 05 czerwca 2018 r. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 do dnia 27 czerwca br.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano również Regulamin konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 oraz załącznik nr 5 „wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 z załącznikami”. Ponadto dodano załącznik nr 10 „FAQ – wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS”.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie zmian w plikach do pobrania.

  • nr 1 zmiana zapisów ogólnych Regulaminu konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18. Zgodnie z aktualizacją zapisów w Regulaminie konkursu dodano także załącznik nr 10 FAQ – wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS.
  • nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą nr 854/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.;
  • nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą nr 855/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r.;
  • nr 4 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 856/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. ;
  • nr 5 uchwała nr 857/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe].

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 9.3 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych