Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przed mieszkańcami Siedlec, Radomia, Wyszkowa i okolic szansa na większą dostępność i jakość opieki medycznej. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o unijnym dofinansowaniu kolejnych trzech projektów w zakresie specjalistycznego sprzętu medycznego do leczenia chorób kardiologicznych i onkologicznych. W sumie ponad 51 mln zł trafi do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Ochrona zdrowia jest ważnym obszarem wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze inwestowane są w specjalistyczny sprzęt medyczny, jak również programy zdrowotne. W tym tygodniu poznaliśmy kolejne projekty dofinansowane w zakresie kardiologii i onkologii. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Choroby kardiologiczne i onkologiczne są coraz większym wyzwaniem. Dlatego fundusze z programu regionalnego inwestujemy zarówno w zapewnienie wczesnej diagnostyki, jak i specjalistycznego leczenia pacjentów. Jesienią ubiegłego roku dofinansowanie otrzymały 4 projekty z tego zakresu. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował jednak o zwiększeniu alokacji do 67 mln zł, aby objąć wsparciem kolejne 3 inwestycje. Z realizacji projektów skorzystają mieszkańcy Siedlec, Radomia, Wyszkowa i okolic – powiedziała Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Ponad 41 mln zł zasili budowę Siedleckiego Ośrodka Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Ośrodek będzie składał się z czterech oddziałów leczenia stacjonarnego, ośrodka chemioterapii dziennej, pracowni leków cytostatycznych, zakładu radioterapii, zakładu medycyny nuklearnej oraz przychodni onkologicznej. Fundusze unijne pomogą w zakupie wyposażenia niezbędnego do wczesnego wykrywania i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. Będzie to m.in. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny czy urządzenie PET-CT. Inwestycja obejmie również specjalistyczny sprzęt do prowadzenia teleradiologii czy brachyterapii.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie przeznaczy 5,3 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu medycznego, a także niezbędne prace modernizacyjne w budynku, w którym znajdują się oddziały kardiologiczny i chorób wewnętrznych. Z wsparcia skorzystają również mieszkańcy Radomia i okolic. Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu trafi 4,2 mln zł z programu regionalnego. Szpital zainwestuje fundusze w wysokiej jakości sprzęt, który pomoże w świadczeniu kompleksowej pomocy i skróceniu czasu oczekiwania na leczenie.

W listopadzie 2017 roku dofinansowanie w zakresie kardiologii i onkologii otrzymały 4 projekty placówek medycznych. Były to Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Konkurs dotyczył wyłącznie projektów wpisanych do planów inwestycyjnych dla subregionów, czyli tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Typ projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Jakie są możliwości dla placówek medycznych?

Już teraz samorządy i placówki medyczne posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie informatyzacji służby zdrowia z Działania 2.1 E-usługi Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Fundusze będą mogły zainwestować m.in. w budowę lub rozbudowę portali do świadczenia e-usług dla mieszkańców. Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Wnioski można składać do 17 maja.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych