Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przed mieszkańcami Siedlec, Radomia, Wyszkowa i okolic szansa na większą dostępność i jakość opieki medycznej. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o unijnym dofinansowaniu kolejnych trzech projektów w zakresie specjalistycznego sprzętu medycznego do leczenia chorób kardiologicznych i onkologicznych. W sumie ponad 51 mln zł trafi do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Ochrona zdrowia jest ważnym obszarem wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze inwestowane są w specjalistyczny sprzęt medyczny, jak również programy zdrowotne. W tym tygodniu poznaliśmy kolejne projekty dofinansowane w zakresie kardiologii i onkologii. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Choroby kardiologiczne i onkologiczne są coraz większym wyzwaniem. Dlatego fundusze z programu regionalnego inwestujemy zarówno w zapewnienie wczesnej diagnostyki, jak i specjalistycznego leczenia pacjentów. Jesienią ubiegłego roku dofinansowanie otrzymały 4 projekty z tego zakresu. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował jednak o zwiększeniu alokacji do 67 mln zł, aby objąć wsparciem kolejne 3 inwestycje. Z realizacji projektów skorzystają mieszkańcy Siedlec, Radomia, Wyszkowa i okolic – powiedziała Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Ponad 41 mln zł zasili budowę Siedleckiego Ośrodka Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Ośrodek będzie składał się z czterech oddziałów leczenia stacjonarnego, ośrodka chemioterapii dziennej, pracowni leków cytostatycznych, zakładu radioterapii, zakładu medycyny nuklearnej oraz przychodni onkologicznej. Fundusze unijne pomogą w zakupie wyposażenia niezbędnego do wczesnego wykrywania i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. Będzie to m.in. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny czy urządzenie PET-CT. Inwestycja obejmie również specjalistyczny sprzęt do prowadzenia teleradiologii czy brachyterapii.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie przeznaczy 5,3 mln zł dofinansowania na zakup sprzętu medycznego, a także niezbędne prace modernizacyjne w budynku, w którym znajdują się oddziały kardiologiczny i chorób wewnętrznych. Z wsparcia skorzystają również mieszkańcy Radomia i okolic. Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu trafi 4,2 mln zł z programu regionalnego. Szpital zainwestuje fundusze w wysokiej jakości sprzęt, który pomoże w świadczeniu kompleksowej pomocy i skróceniu czasu oczekiwania na leczenie.

W listopadzie 2017 roku dofinansowanie w zakresie kardiologii i onkologii otrzymały 4 projekty placówek medycznych. Były to Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Konkurs dotyczył wyłącznie projektów wpisanych do planów inwestycyjnych dla subregionów, czyli tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Typ projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Jakie są możliwości dla placówek medycznych?

Już teraz samorządy i placówki medyczne posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie informatyzacji służby zdrowia z Działania 2.1 E-usługi Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Fundusze będą mogły zainwestować m.in. w budowę lub rozbudowę portali do świadczenia e-usług dla mieszkańców. Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 okolicznych gmin. Wnioski można składać do 17 maja.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś