Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 2 tysiące mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym skorzysta z dodatkowego wsparcia oferowanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Będzie to możliwe dzięki ponad 22 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki przeznaczone zostaną na realizację 31 projektów w różnych częściach województwa.

 

Dzięki dofinansowaniu z UE z pomocy skorzysta 2,1 tys. mieszkańców Mazowsza znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W wielu przypadkach będą to osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie skierowane zostanie do mieszkańców gmin Grudusk, Klembów, Wiązowna, czy Pniewy. Projekty realizowane będą m.in. w powiatach białobrzeskim, płockim, legionowskim, gostynińskim, szydłowieckim, kozienickim i otwockim. Pomoc trafi również do mieszkańców Warszawy, Ostrowi Mazowieckiej, Marek, czy Lubowidza. Dofinansowanie projektów wyniesie od 160 tys. zł do nawet 4,1 mln zł.

Kompleksowe wsparcie

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym,
a w razie potrzeby również zdrowotnym. Wszystko po to, aby ułatwić mieszkańcom radzenie sobie w codziennym życiu. Udział w projektach będzie okazją do nauczenia się zaradności i samodzielności. Pomocne w tym będą zajęcia indywidualne lub grupowe prowadzone przez socjoterapeutów i psychologów. W razie potrzeby możliwe będzie skorzystanie z porad prawnika lub mediatora. Mieszkańcy otrzymają również szansę na zdobycie kwalifikacji wymaganych przez pracodawców podczas kursów, szkoleń i staży. Będą mogli także skorzystać z poradnictwa zawodowego i wsparcia w znalezieniu pracy. W uzasadnionych przypadkach oferta pomocy obejmie badania profilaktyczne i specjalistyczne, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej, czy terapii dla osób uzależnionych.

Różnorodna oferta

Wychowankowie pieczy zastępczej oraz  młodzież przebywająca w ośrodkach socjoterapeutycznych i ośrodkach wychowawczych z powiatu legionowskiego wezmą udział w treningach kompetencji osobowościowych i społecznych, szkoleniach i kursach zawodowych. W projekcie zaplanowano również m.in. organizację warsztatów dla rodziców,
ale też spotkań oraz pikników dla dzieci i młodzieży. Potrzebujący mieszkańcy z Ostrowi Mazowieckiej skorzystają
z wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zaplanowało szereg działań we współpracy z Domami Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy. Oferta skierowana do mieszkańców powiatu szydłowieckiego obejmie natomiast wyjazdy z zajęciami rehabilitacyjno-sportowymi, szkolenia zawodowe, wyjazdowe warsztaty psychologiczne połączone z pracą nad zmianą wizerunku, a także treningi kompetencji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

O funduszach europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – programu kierowanego głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania unijnego dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych