Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już pod koniec marca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi prawie 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs potrwa do 30 kwietnia.

 

 

Na co dofinansowanie?

Szacuje się, że na Mazowszu ok. 300 tys. osób powyżej 60 roku życia choruje na cukrzycę, w tym ok. 75 tys. osób nie jest tego świadomych. Dlatego wsparcie obejmie projekty zgodne z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2019-2022, który ma na celu zwiększenie poziomu wykrywalności choroby i ograniczenie jej występowania, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Cele te osiągane będą przez prowadzenie badań przesiewowych i działań edukacyjnych.

Dofinansowane w konkursie projekty będą obejmować następujące etapy:

  • akcję informacyjną o możliwości udziału w programie oraz działania informacyjne o cukrzycy: podstawowych objawach choroby oraz krótko- i dalekosiężnych skutkach jej nieleczenia
  • badania lekarskie (m.in. oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika BMI, pomiar ciśnienia krwi, konsultację lekarską)
  • działania edukacyjne dla pacjentów, dotyczące szczególnie diety i aktywności fizycznej
  • szkolenia personelu medycznego: lekarzy i pielęgniarek (szczególnie z podstawowej opieki zdrowotnej) dotyczące zagadnień diabetologicznych i metod edukacji zdrowotnej

Z wsparcia skorzystają mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60 roku życia, u których dotychczas nie diagnozowano cukrzycy.

Dla kogo, ile i kiedy?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – samodzielnie lub w partnerstwie – podmioty wykonujące działalność leczniczą. Większe szanse na pozyskanie funduszy w tym konkursie będą miały podmioty z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług medycznych. Promowane będą też projekty wnioskodawców, którzy mają umowę z NFZ na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Cała pula dostępnych w konkursie środków wynosi prawie 10 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 93% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Na realizację działań będzie czas najpóźniej do końca 2022 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 29 marca do 30 kwietnia 2019 r. za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś