Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już pod koniec marca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi prawie 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs potrwa do 30 kwietnia.

 

 

Na co dofinansowanie?

Szacuje się, że na Mazowszu ok. 300 tys. osób powyżej 60 roku życia choruje na cukrzycę, w tym ok. 75 tys. osób nie jest tego świadomych. Dlatego wsparcie obejmie projekty zgodne z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2019-2022, który ma na celu zwiększenie poziomu wykrywalności choroby i ograniczenie jej występowania, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Cele te osiągane będą przez prowadzenie badań przesiewowych i działań edukacyjnych.

Dofinansowane w konkursie projekty będą obejmować następujące etapy:

  • akcję informacyjną o możliwości udziału w programie oraz działania informacyjne o cukrzycy: podstawowych objawach choroby oraz krótko- i dalekosiężnych skutkach jej nieleczenia
  • badania lekarskie (m.in. oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika BMI, pomiar ciśnienia krwi, konsultację lekarską)
  • działania edukacyjne dla pacjentów, dotyczące szczególnie diety i aktywności fizycznej
  • szkolenia personelu medycznego: lekarzy i pielęgniarek (szczególnie z podstawowej opieki zdrowotnej) dotyczące zagadnień diabetologicznych i metod edukacji zdrowotnej

Z wsparcia skorzystają mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60 roku życia, u których dotychczas nie diagnozowano cukrzycy.

Dla kogo, ile i kiedy?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – samodzielnie lub w partnerstwie – podmioty wykonujące działalność leczniczą. Większe szanse na pozyskanie funduszy w tym konkursie będą miały podmioty z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług medycznych. Promowane będą też projekty wnioskodawców, którzy mają umowę z NFZ na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Cała pula dostępnych w konkursie środków wynosi prawie 10 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 93% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Na realizację działań będzie czas najpóźniej do końca 2022 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 29 marca do 30 kwietnia 2019 r. za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych