Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy kolejne inwestycje z zakresu ekologii, które otrzymają unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków i dofinansował 12 nowych projektów z listy rankingowej. Wartość unijnego wsparcia to prawie 69,9 mln zł. Pieniądze trafią do mazowieckich samorządów.

 

 

21 beneficjentów już realizuje swoje projekty w ramach naboru z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, który przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Decyzją Zarządu Województwa inwestycje w odnawialne źródła energii zrealizowane zostaną w kolejnych 12 gminach: Lubowidz, Przesmyki, w Gminie Miejskiej Ciechanów, Skaryszew, Przasnysz, Sokołów Podlaski, Rzeczniów, Gostynin, Stara Kornica, Jabłonna Lacka, Góra Kalwaria i Myszyniec.

Na co środki z UE

Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie na projekty polegające na budowie, przebudowie lub instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej bądź cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (np.: fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła.

Przykłady projektów

Gmina Przesmyki pozyskała ponad 7,8 mln zł z RPO WM i dzięki temu zamontuje na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie oraz na obiektach użyteczności publicznej 1076 instalacji OZE. Będą to kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Projekt obejmie 4 gminy partnerskie – Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki. Po zakończeniu inwestycji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, przez co region będzie bardziej ekologiczny.

Wzrost wykorzystania energii z OZE będzie możliwy również w gminie Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą. Wnioskodawca wybuduje łącznie 506 instalacji i będą to fotowoltaika, kolektory oraz pompy ciepła.

Kolejny projekt, z gminy Myszyniec, wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej m.in. w 7 budynkach użyteczności publicznej. Projekt obejmie Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, budynek gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, budynek szkoły w Zalesiu,  budynek szkoły w Wydmusach, budynek szkoły Wolkowych, budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, budynek  Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował 260 instalacji fotowoltaicznych oraz 502 kolektory słoneczne, instalowane będą także pompy ciepła.

Prawie 208 mln zł z mazowieckiego RPO WM trafi na inwestycje ekologiczne tylko z jednego konkursu. Samorząd województwa mazowieckiego popiera takie działania i wspólnie z lokalnymi samorządami działamy na rzecz  poprawy jakości powietrza, zwiększenia lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz podwyższenia standardu życia mieszkańców w regionie – powiedział Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Informacja o wszystkich dofinansowanych projektach i pełna lista rankingowa w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” dostępna jest na stronie: 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych