Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy kolejne inwestycje z zakresu ekologii, które otrzymają unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków i dofinansował 12 nowych projektów z listy rankingowej. Wartość unijnego wsparcia to prawie 69,9 mln zł. Pieniądze trafią do mazowieckich samorządów.

 

 

21 beneficjentów już realizuje swoje projekty w ramach naboru z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, który przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Decyzją Zarządu Województwa inwestycje w odnawialne źródła energii zrealizowane zostaną w kolejnych 12 gminach: Lubowidz, Przesmyki, w Gminie Miejskiej Ciechanów, Skaryszew, Przasnysz, Sokołów Podlaski, Rzeczniów, Gostynin, Stara Kornica, Jabłonna Lacka, Góra Kalwaria i Myszyniec.

Na co środki z UE

Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie na projekty polegające na budowie, przebudowie lub instalacji jednostek wytwórczych energii elektrycznej bądź cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (np.: fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła.

Przykłady projektów

Gmina Przesmyki pozyskała ponad 7,8 mln zł z RPO WM i dzięki temu zamontuje na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie oraz na obiektach użyteczności publicznej 1076 instalacji OZE. Będą to kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Projekt obejmie 4 gminy partnerskie – Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki. Po zakończeniu inwestycji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, przez co region będzie bardziej ekologiczny.

Wzrost wykorzystania energii z OZE będzie możliwy również w gminie Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą. Wnioskodawca wybuduje łącznie 506 instalacji i będą to fotowoltaika, kolektory oraz pompy ciepła.

Kolejny projekt, z gminy Myszyniec, wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej m.in. w 7 budynkach użyteczności publicznej. Projekt obejmie Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, budynek gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, budynek szkoły w Zalesiu,  budynek szkoły w Wydmusach, budynek szkoły Wolkowych, budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, budynek  Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował 260 instalacji fotowoltaicznych oraz 502 kolektory słoneczne, instalowane będą także pompy ciepła.

Prawie 208 mln zł z mazowieckiego RPO WM trafi na inwestycje ekologiczne tylko z jednego konkursu. Samorząd województwa mazowieckiego popiera takie działania i wspólnie z lokalnymi samorządami działamy na rzecz  poprawy jakości powietrza, zwiększenia lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz podwyższenia standardu życia mieszkańców w regionie – powiedział Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Informacja o wszystkich dofinansowanych projektach i pełna lista rankingowa w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” dostępna jest na stronie: 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś