Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Praca nad nowymi produktami i usługami może wymagać zmian w procesie produkcji, sposobie świadczenia usług, a nawet rozbudowy przedsiębiorstwa. We wdrażaniu innowacji powstałych w efekcie prac badawczo-rozwojowych pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z wynikami rozstrzygniętego w tym tygodniu konkursu 19 przedsiębiorców otrzyma na ten cel w sumie 57,1 mln zł unijnego dofinansowania.  

Na wsparcie innowacyjności gospodarki Mazowsze zarezerwowane ma ponad 2 mld zł z programu regionalnego. Fundusze zainwestowane zostaną w tworzenie zaplecza badawczego jednostek naukowych, ale też bezpośrednią pomoc w rozwoju biznesu, na przykład w zakresie opracowywania i wdrażania nowych produktów i usług na rynek. Zgodnie z wynikami rozstrzygniętego konkursu w projekty dotyczące wdrażania innowacji w efekcie prac B+R zainwestowane zostanie 57,1 mln zł. Z funduszy skorzysta 19 firm.

Przedsiębiorcy otrzymają od 2 mln zł do nawet 3,9 mln zł na wdrożenie wyników badań, między innymi w obszarze logistyki, elektrorecyklingu, branży spożywczej, a nawet produkcji zabawek. Firmy, które dopiero przymierzają się do opracowania innowacyjnych rozwiązań zachęcam natomiast do ubiegania się o unijne dofinansowanie projektów B+R. Wnioski przyjmowane są tylko do końca sierpnia – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

W konkursie preferowane były projekty zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli wysoką jakością życia, bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania i nowoczesnymi usługami dla biznesu. Premiowano wdrażanie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców, ale też podejmowanie działań mających pozytywny wpływ na środowisko. W gronie dofinansowanych projektów znalazły się innowacje w zakresie m.in. technologii obróbki warzyw, projektowania elementów samochodowych, wentylacji pomieszczeń, czy też produkcji folii przemysłowych. Przedsiębiorcy zrealizują projekty na podstawie własnych lub zakupionych wyników badań. Mają na to czas do końca września 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP – Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Co jeszcze dla biznesu?

Do 31 sierpnia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem innowacji, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 250 tys. zł.  Do mikro, małych i średnich firm skierowany jest konkurs o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, a wsparcie wyniesie od 10 tys. do 110 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii. Jest na to czas do 2 sierpnia.

Gdzie szukać informacji?

Konkursy prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś