Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów Projekty badawczo-rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 136 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 71 wniosków, dodatkowe 3 wnioski uzyskały ocenę pozytywną po uwzględnieniu protestów, natomiast 61 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Z oceny prowadzonej w ramach konkursu wycofano 3 wnioski o dofinansowanie. Ocena jednego wniosku została wstrzymana.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie w ramach oceny formalnej w konkursie nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080-18

Link do strony naboru: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś