Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów Projekty badawczo-rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 136 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 71 wniosków, dodatkowe 3 wnioski uzyskały ocenę pozytywną po uwzględnieniu protestów, natomiast 61 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Z oceny prowadzonej w ramach konkursu wycofano 3 wnioski o dofinansowanie. Ocena jednego wniosku została wstrzymana.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie w ramach oceny formalnej w konkursie nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080-18

Link do strony naboru: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych