Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e- zdrowie.

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 104 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 71 wniosków natomiast 33 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Lista wniosków została opublikowana w ogłoszeniu o naborze.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2021 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych