Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pod koniec października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie działań edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci dotyczących otyłości lub chorób kręgosłupa. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi ponad 9,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmioty lecznicze będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie takich projektów do 25 listopada.

 

 

Obecny styl życia dzieci i młodzieży, ich sposób odżywania się i spędzania czasu wolnego są głównymi przyczynami rozpowszechniania się w tej grupie problemów z nadwagą oraz z układem kostno-stawowym. Zaniedbanie tych problemów może zaburzać dalszy rozwój dzieci oraz prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

 

Dane Instytutu Żywności i Żywienia pokazują, że w województwie mazowieckim odsetek dzieci z otyłością jest najwyższy w Polsce. Dlatego ważnymi priorytetami Samorządu Województwa Mazowieckiego, podobnie jak całej Unii Europejskiej, są programy walki z otyłością i zwiększenia aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Wybrane w konkursie projekty będą realizować Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego na lata 2018-2023. To jeden z kilku regionalnych programów zdrowotnych realizowanych ze wsparciem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co dofinansowanie?

Założony w Programie Zdrowotnym cel poprawy stanu zdrowia dzieci na Mazowszu realizowany będzie w dwóch modułach. Zarówno moduł dotyczący otyłości, jak i ten dotyczący chorób kręgosłupa, obejmować będzie działania edukacyjne i terapeutyczne. Część terapeutyczna będzie polegać na badaniach lekarskich i zajęciach ruchowych. Dzieci z problemem nadwagi lub otyłości skorzystają również z indywidualnych porad dietetycznych. Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększy m.in. zaplanowanie w projekcie dodatkowych działań. Na dodatkowe punkty mogą liczyć projekty z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dla osób z otoczenia dzieci, czyli przykładowo dla nauczycieli lub pracowników PCPR. Premiowane będą również wnioski obejmujące działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną lub pielęgniarek szkolnych.

W dofinansowanych projektach wezmą udział dzieci z klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, u których stwierdzona została nadwaga lub otyłość czy też choroba kręgosłupa. Zakwalifikowani do programu uczniowie będą korzystać z terapii i zajęć edukacyjnych przez okres od 3 do 9 miesięcy. Większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty, w których zaplanowane zostaną działania na rzecz dzieci również w godzinach popołudniowych i wieczornych (po godz. 16.00) oraz w sobotę albo w niedzielę.

W ramach jednego projektu wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie albo na program dotyczący chorób kręgosłupa albo na działania w zakresie otyłości. Jeżeli chcą podjąć się działań w obu obszarach, mogą złożyć więcej wniosków.

 

Dla kogo, ile i kiedy?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – samodzielnie lub w partnerstwie – podmioty wykonujące działalność leczniczą. Większe szanse na pozyskanie funduszy będą miały podmioty z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług medycznych. Promowane będą też projekty wnioskodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Na wyższą ocenę będą mogły ponadto liczyć projekty realizowane w partnerstwie z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów lub z partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty działające w podstawowej opiece medycznej bądź też z podmiotem ekonomii społecznej. Ważnym czynnikiem może okazać się również posiadanie przez przyszłego beneficjenta akredytacji lub certyfikatu jakości.

Cała pula dostępnych w konkursie środków wynosi ponad 9,6 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 93% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja dofinansowanych projektów będzie musiała zakończyć się najpóźniej do 31.12.2023 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 28 października do 25 listopada 2019 r. za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych