Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pod koniec października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie działań edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci dotyczących otyłości lub chorób kręgosłupa. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi ponad 9,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmioty lecznicze będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie takich projektów do 25 listopada.

 

 

Obecny styl życia dzieci i młodzieży, ich sposób odżywania się i spędzania czasu wolnego są głównymi przyczynami rozpowszechniania się w tej grupie problemów z nadwagą oraz z układem kostno-stawowym. Zaniedbanie tych problemów może zaburzać dalszy rozwój dzieci oraz prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

 

Dane Instytutu Żywności i Żywienia pokazują, że w województwie mazowieckim odsetek dzieci z otyłością jest najwyższy w Polsce. Dlatego ważnymi priorytetami Samorządu Województwa Mazowieckiego, podobnie jak całej Unii Europejskiej, są programy walki z otyłością i zwiększenia aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Wybrane w konkursie projekty będą realizować Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego na lata 2018-2023. To jeden z kilku regionalnych programów zdrowotnych realizowanych ze wsparciem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co dofinansowanie?

Założony w Programie Zdrowotnym cel poprawy stanu zdrowia dzieci na Mazowszu realizowany będzie w dwóch modułach. Zarówno moduł dotyczący otyłości, jak i ten dotyczący chorób kręgosłupa, obejmować będzie działania edukacyjne i terapeutyczne. Część terapeutyczna będzie polegać na badaniach lekarskich i zajęciach ruchowych. Dzieci z problemem nadwagi lub otyłości skorzystają również z indywidualnych porad dietetycznych. Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększy m.in. zaplanowanie w projekcie dodatkowych działań. Na dodatkowe punkty mogą liczyć projekty z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dla osób z otoczenia dzieci, czyli przykładowo dla nauczycieli lub pracowników PCPR. Premiowane będą również wnioski obejmujące działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną lub pielęgniarek szkolnych.

W dofinansowanych projektach wezmą udział dzieci z klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego, u których stwierdzona została nadwaga lub otyłość czy też choroba kręgosłupa. Zakwalifikowani do programu uczniowie będą korzystać z terapii i zajęć edukacyjnych przez okres od 3 do 9 miesięcy. Większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty, w których zaplanowane zostaną działania na rzecz dzieci również w godzinach popołudniowych i wieczornych (po godz. 16.00) oraz w sobotę albo w niedzielę.

W ramach jednego projektu wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie albo na program dotyczący chorób kręgosłupa albo na działania w zakresie otyłości. Jeżeli chcą podjąć się działań w obu obszarach, mogą złożyć więcej wniosków.

 

Dla kogo, ile i kiedy?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – samodzielnie lub w partnerstwie – podmioty wykonujące działalność leczniczą. Większe szanse na pozyskanie funduszy będą miały podmioty z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług medycznych. Promowane będą też projekty wnioskodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Na wyższą ocenę będą mogły ponadto liczyć projekty realizowane w partnerstwie z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów lub z partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty działające w podstawowej opiece medycznej bądź też z podmiotem ekonomii społecznej. Ważnym czynnikiem może okazać się również posiadanie przez przyszłego beneficjenta akredytacji lub certyfikatu jakości.

Cała pula dostępnych w konkursie środków wynosi ponad 9,6 mln zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie wsparcia maksymalnie do 93% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja dofinansowanych projektów będzie musiała zakończyć się najpóźniej do 31.12.2023 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 28 października do 25 listopada 2019 r. za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś