Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 26 czerwca 2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na unijne dofinansowanie projektów wdrażających programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym. Pula środków na konkurs to ponad 7,3 mln zł, dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania na wielu płaszczyznach: ruchowym, poznawczym, emocjonalnym. U dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność, wczesne postawienie diagnozy jest bardzo ważne. Wszelkie działania stymulujące, rokują na lepszą przyszłość dziecka i dają szansę na normalniejsze funkcjonowanie. We wczesnym etapie rozwoju, dzieci mają większą łatwość uczenia się i bardziej poddają się terapii.

Obszary wsparcia

Unijne dofinansowanie kierowane będzie na działania diagnostyczno-edukacyjne. Będą to spotkania ze specjalistą, możliwość przeprowadzenia diagnozy na temat funkcjonowania dziecka, rozpoznania jego zaburzeń w zakresie Integracji Sensorycznej, a także w zakresie komunikacji np.: logopeda, neurologopeda. Wszystkie te działania pozwolą stworzyć domowy i środowiskowy program dla każdego dziecka biorącego  udział w projekcie.

Dodatkowo w ramach projektu istotne będzie przeprowadzenie powtórnej diagnozy funkcjonowania poznawczego po 12 miesiącach wsparcia terapeutycznego i porównanie wyników początkowych z końcowymi.

Kolejnym elementem projektu będą szkolenia dla rodziców i opiekunów dzieci ze stwierdzonym spektrum autyzmu. Celem tych spotkań będzie przekazanie wiedzy na temat wspomagania rozwoju dziecka, a także omówienie metod terapii.

Aby kompleksowo zaopiekować się małymi pacjentami, wnioskodawcy powinni zaplanować szkolenia dla personelu medycznego, a także przeprowadzić działania informacyjno – edukacyjne dla nauczycieli placówek oświatowych.

Minimalny okres wsparcia dla jednego uczestnika to 12 miesięcy.

Obecna perspektywa odpowiada na potrzeby społeczeństwa, nie tylko w obszarze zatrudnienia czy podnoszenia kompetencji. Środki unijne współfinansują wiele programów zdrowotnych dla bardzo wyselekcjonowanych grup beneficjentów ostatecznych. Realizowaliśmy wparcie na programy cukrzycowe, przesiewowe badania słuchu. Teraz zapraszamy po unijne środki podmioty, które zapewnią kompleksowe wsparcie dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom i opiekunom. To dla nas wyzwanie, ponieważ jest to  nowy obszar we wdrażaniu funduszy unijnych. My, jako instytucja wdrażająca, także musieliśmy pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, aby jak najlepiej wspierać naszych wnioskodawców podczas realizacji projektów – powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Projekty będą skierowane do dzieci z województwa mazowieckiego w wieku 1,5-15 lat. Kwota do wykorzystania w konkursie to przeszło 7,3 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-praca-z-dzieckiem-z-zaburzeniami-autyzmu-w-srodowisku-domowym-rpma-09-02-02-ip-01-14-048-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś