Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw jest jednym z obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  Do 15 września instytucje otocznia biznesu mogą ubiegać się o fundusze na organizację usług dla mikro, małych lub średnich firm. Pula konkursu to 12,6 mln zł. 

Przejście od pomysłu do biznesu przynoszącego zyski nie jest łatwe, o czym wie wielu początkujących przedsiębiorców. Ryzyko porażki bywa wysokie, dlatego tak ważne są usługi wspierające powstawanie i rozwój firm znajdujących się na wczesnym etapie działalności. Pomogą w tym fundusze unijne z programu regionalnego.

Do 15 września trwa konkurs na świadczenie usług mikro, małym i średnim firmom działającym na rynku do dwóch lat. Odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa posiadające potencjał technologiczny działające w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli inteligentnych systemów zarządzania, wysokiej jakości życia, bezpiecznej żywności lub nowoczesnych usług dla biznesu. Do rozdysponowania jest 12,6 mln zł  – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Unijne finansowanie obejmie inkubację i akcelerację przedsiębiorstw w formie usług doradczych i eksperckich. Fundusze pokryją koszty organizacji warsztatów, spotkań i sesji doradczych, zakupu ekspertyz, analiz czy też raportów badawczych. Wszystko po to, aby pomóc początkującemu przedsiębiorcy w stawianiu pierwszych kroków na rynku. Poziom dofinansowanie projektu wyniesie do 80 procent. O środki mogą ubiegać się mazowieckie akredytowane instytucje otoczenia biznesu, a także nieakredytowane o ile spełniają wymogi konkursu. Są to m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Projekty muszą zrealizować do 30 czerwca 2020 roku.

Trzeba pamiętać, że działania muszą odpowiadać potrzebom rynku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania firm na planowane usługi inkubacyjne i akceleracyjne. Dofinansowanie projektu wyniesie do 2,5 mln zł, z czego nawet 100 tys. zł na wsparcie jednego przedsiębiorcy –  powiedziała Kamila Kuleska Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości.

Szanse na pozyskanie unijnego finansowania są większe w przypadku projektów realizowanych przez mazowieckie IOB, instytucje współpracujące z jednostkami naukowymi, a także posiadające doświadczenie w udzielaniu usług dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz prac rozwojowych dla przedsiębiorstw technologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw.

Jakie są aktualne konkursy dla biznesu?

Do 31 sierpnia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem innowacji, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 250 tys. zł.  Do mikro, małych i średnich firm skierowany jest konkurs o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, a wsparcie wyniesie od 10 tys. do 110 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii. Jest na to czas do 2 sierpnia.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych