Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw jest jednym z obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  Do 15 września instytucje otocznia biznesu mogą ubiegać się o fundusze na organizację usług dla mikro, małych lub średnich firm. Pula konkursu to 12,6 mln zł. 

Przejście od pomysłu do biznesu przynoszącego zyski nie jest łatwe, o czym wie wielu początkujących przedsiębiorców. Ryzyko porażki bywa wysokie, dlatego tak ważne są usługi wspierające powstawanie i rozwój firm znajdujących się na wczesnym etapie działalności. Pomogą w tym fundusze unijne z programu regionalnego.

Do 15 września trwa konkurs na świadczenie usług mikro, małym i średnim firmom działającym na rynku do dwóch lat. Odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa posiadające potencjał technologiczny działające w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli inteligentnych systemów zarządzania, wysokiej jakości życia, bezpiecznej żywności lub nowoczesnych usług dla biznesu. Do rozdysponowania jest 12,6 mln zł  – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Unijne finansowanie obejmie inkubację i akcelerację przedsiębiorstw w formie usług doradczych i eksperckich. Fundusze pokryją koszty organizacji warsztatów, spotkań i sesji doradczych, zakupu ekspertyz, analiz czy też raportów badawczych. Wszystko po to, aby pomóc początkującemu przedsiębiorcy w stawianiu pierwszych kroków na rynku. Poziom dofinansowanie projektu wyniesie do 80 procent. O środki mogą ubiegać się mazowieckie akredytowane instytucje otoczenia biznesu, a także nieakredytowane o ile spełniają wymogi konkursu. Są to m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Projekty muszą zrealizować do 30 czerwca 2020 roku.

Trzeba pamiętać, że działania muszą odpowiadać potrzebom rynku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania firm na planowane usługi inkubacyjne i akceleracyjne. Dofinansowanie projektu wyniesie do 2,5 mln zł, z czego nawet 100 tys. zł na wsparcie jednego przedsiębiorcy –  powiedziała Kamila Kuleska Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości.

Szanse na pozyskanie unijnego finansowania są większe w przypadku projektów realizowanych przez mazowieckie IOB, instytucje współpracujące z jednostkami naukowymi, a także posiadające doświadczenie w udzielaniu usług dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz prac rozwojowych dla przedsiębiorstw technologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw.

Jakie są aktualne konkursy dla biznesu?

Do 31 sierpnia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem innowacji, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 250 tys. zł.  Do mikro, małych i średnich firm skierowany jest konkurs o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Wnioski przyjmowane są na bieżąco, a wsparcie wyniesie od 10 tys. do 110 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii. Jest na to czas do 2 sierpnia.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś