Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pod koniec listopada instytucje edukacyjne dostaną kolejną szansę na dofinansowanie projektów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i rozwoju współpracy z rynkiem pracy. Konkurs dotyczy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 sąsiednich gmin. Na złożenie wniosków będzie czas od 30 listopada do 18 grudnia. Pula środków na ten cel wyniesie 2,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Fundusze europejskie z programu regionalnego wspierają działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczniowie mają możliwość poznania rynku pracy i określenia swojej przyszłej drogi zawodowej. Konkurs o dofinansowanie projektów ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Działania skierowane będą do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły oraz podmioty posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego z Warszawy i 39 okolicznych gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny.

Na co dofinansowanie?

Placówki edukacyjne przeznaczą środki europejskie na zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji doradców zawodowych. Dzięki funduszom z programu regionalnego powstaną w szkołach Punkty Informacji i Kariery. Zdecydowanie łatwiejsze będzie również nawiązanie współpracy z pracodawcami. Dofinansowanie obejmie także korzystanie z zewnętrznego wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomocą objęte zostaną projekty o wartości przynajmniej 100 tys. zł. Poziom dofinansowania wyniesie do 90 procent.

O czym trzeba pamiętać?

Projekt należy zaplanować na okres maksymalnie 2 lat, a jego podstawą musi być diagnoza potrzeb szkoły. Preferowane będą działania zakładające kształcenie u uczniów jednocześnie co najmniej dwóch umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Są to np.: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, czy umiejętność uczenia się. Większą szansę na dofinansowanie będą miały m.in. projekty realizowane w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół, czy zgodne z programami rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych