Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pod koniec listopada instytucje edukacyjne dostaną kolejną szansę na dofinansowanie projektów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i rozwoju współpracy z rynkiem pracy. Konkurs dotyczy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 sąsiednich gmin. Na złożenie wniosków będzie czas od 30 listopada do 18 grudnia. Pula środków na ten cel wyniesie 2,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Fundusze europejskie z programu regionalnego wspierają działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczniowie mają możliwość poznania rynku pracy i określenia swojej przyszłej drogi zawodowej. Konkurs o dofinansowanie projektów ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Działania skierowane będą do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły oraz podmioty posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego z Warszawy i 39 okolicznych gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny.

Na co dofinansowanie?

Placówki edukacyjne przeznaczą środki europejskie na zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji doradców zawodowych. Dzięki funduszom z programu regionalnego powstaną w szkołach Punkty Informacji i Kariery. Zdecydowanie łatwiejsze będzie również nawiązanie współpracy z pracodawcami. Dofinansowanie obejmie także korzystanie z zewnętrznego wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomocą objęte zostaną projekty o wartości przynajmniej 100 tys. zł. Poziom dofinansowania wyniesie do 90 procent.

O czym trzeba pamiętać?

Projekt należy zaplanować na okres maksymalnie 2 lat, a jego podstawą musi być diagnoza potrzeb szkoły. Preferowane będą działania zakładające kształcenie u uczniów jednocześnie co najmniej dwóch umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Są to np.: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, czy umiejętność uczenia się. Większą szansę na dofinansowanie będą miały m.in. projekty realizowane w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół, czy zgodne z programami rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś