Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Samorządy, przedsiębiorcy, fundacje i inne podmioty z regionu warszawskiego zachodniego realizują już ponad 250 projektów z przeszło 431 mln zł unijnego dofinansowania. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Największe wsparcie inwestowane jest w obszary gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz gospodarki przyjaznej środowisku.

 

Najwięcej funduszy

Podobnie jak w innych częściach regionu najwięcej funduszy zasiliło działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (prawie 166 mln zł). Samorządy przeznaczą środki głównie na poprawę efektywności energetycznej budynków, czy instalację odnawialnych źródeł energii. Trwa tworzenie ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawy i okolic. Z efektów działań skorzystają mieszkańcy gmin Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, czy Michałowice. Drugim ważnym dla regionu obszarem, na który beneficjenci pozyskali znaczące dofinansowanie jest rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. To ponad 55 mln zł m.in. na utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Pomiechówek, ale też badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi, wdrożenia nowych produktów, czy umiędzynarodowienie działalności. Na trzecim miejscu pod względem uzyskanych przez region funduszy są działania środowiskowe i kulturalne (ponad 44 mln zł).  To fundusze na systemy wczesnego ostrzegania (m.in. w powiecie pruszkowskim, warszawsko-zachodnim i piaseczyńskim), czy selektywną gospodarkę odpadami. Środki w tym obszarze przeznaczone zostaną też na ochronę dziedzictwa kulturowego i obszarów cennych przyrodniczo. Na przykład w dolinie Wkry powstał kompleks leśny, którego celem jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Najwięcej projektów

Region warszawski zachodni jest liderem pozawarszawskich regionów pod względem liczby podpisanych dotychczas umów. Jest ich już 256. Również ze względu na udział przedsiębiorców w liczbie podpisanych umów region ustępuje tylko Warszawie. Najwięcej umów podpisanych zostało na projekty w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (49). Dużą skutecznością w aplikowaniu o fundusze europejskie wykazały się podmioty realizujące projekty badawczo-rozwojowe (46 umów, w tym 45 umów przedsiębiorców) oraz edukacyjne (44 umowy).

 

Jakie jeszcze inwestycje?

Fundusze europejskie wspierają również działania z zakresu włączenia społecznego. Takie projekty ośrodków pomocy społecznej czy fundacji zyskały prawie 25 mln zł dofinansowania. Na przykład osoby z niepełnosprawnościami korzystają z zajęć w świetlicy integracyjnej i w ramach warsztatów terapii zajęciowej organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus z Grodziska Mazowieckiego. Środki z programu regionalnego wspierają też rewitalizację, czy wprowadzanie e-usług w urzędach i placówkach medycznych.

 

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • termomodernizację przejdzie ponad 40 budynków
  • działania rewitalizacyjne obejmą powierzchnię ponad 500 hektarów
  • ponad 90 firm skorzysta z dotacji na badania, wprowadzanie innowacji, zakup usług doradczych, czy umiędzynarodowienie
  • objęcie usługami zdrowotnymi ponad 26 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • ponad 12 tys. uczniów otrzyma wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

O regionie warszawskim zachodnim

Region warszawski zachodni obejmuje powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni. Zajmuje 2463 km2, a zamieszkuje w nim 632,6 tys. osób (49% w miastach)[1].

Materiał opracowano zgodnie ze stanem na 1 lutego 2019 r. Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w całym województwie dostępne jest w artykule „Fundusze europejskie na Mazowszu”.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś