Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne dofinansowanie projektów realizowanych przez samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty z regionu radomskiego wyniosło dotychczas 404 mln zł w 242 umowach (stan na 1 lutego 2019 r.). Największe wsparcie zasili działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, badań oraz rozwoju rynku pracy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Najwięcej funduszy

Najwięcej funduszy w regionie pozyskanych zostało na projekty sprzyjające przejściu na gospodarkę niskoemisyjną  (98 mln zł). To na przykład środki na rozwój mobilności miejskiej w Radomiu – autobusy elektryczne, rozbudowę systemów zarządzania ruchem, tworzenie ścieżek rowerowych i przebudowę parkingu Parkuj i Jedź. Wiele projektów dotyczy termomodernizacji budynków publicznych. Takie działania prowadzone są m.in. w gminie Zwoleń, Jastrząb, Pionki, czy powiecie kozienickim. Na drugim miejscu pod względem uzyskanych przez beneficjentów z regionu funduszy jest działalność badawczo-rozwojowa (70 mln zł). Dofinansowanie wesprze tworzenie zaplecza naukowego do prowadzenia badań w obszarze m.in. mechatroniki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Z unijnego wsparcia skorzysta także wiele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój rynku pracy z pulą dofinansowania przekraczającą 53 mln zł zajmuje trzecią pozycję pod względem obszarów o największym dofinansowaniu. Fundusze  przeznaczane są głównie na programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy, m.in. w powiecie lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim.

 

Najwięcej projektów

Region radomski wyróżnia aktywność biznesu. Co piątą złotówkę pozyskali właśnie przedsiębiorcy (ponad 75 mln zł w 94 umowach). Najwięcej podpisanych do tej pory umów biznesowych (48) dotyczy wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, głównie specjalistycznego doradztwa i prac nad wdrożeniem innowacji na rynek. Firmy chętnie sięgają również po dotacje na projekty badawczo-rozwojowe (34 umowy). Na drugim miejscu pod względem liczby projektów znajdują się dziania z zakresu edukacji dzieci, młodzieży oraz doskonalenia zawodowego dorosłych (42 umowy). Na przykład ponad 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wierzbica skorzystało z zajęć matematycznych, komputerowych, z języka angielskiego bądź rozwijających umiejętności uczenia się czy pracy w grupie. Dodatkowo, ich szkoły zyskały nowy sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

 

Jakie jeszcze inwestycje?

Mniejsze wsparcie uzyskały inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny do leczenia chorób kardiologicznych i onkologicznych. W Radomiu oraz powiatach szydłowieckim, zwoleńskim i przysuskim trwają prace nad projektami dotyczącymi systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. Mieszkańcy skorzystają też z działań z zakresu integracji społecznej i przeciwdziałaniu ubóstwu. Takie projekty realizowane są m.in. w powiecie kozienickim i szydłowieckim.

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • do placówek medycznych trafi ponad 90 urządzeń do leczenia pacjentów
  • ponad 30 budynków przejdzie modernizację energetyczną
  • 70 firm przeznaczy dotacje na projekty badawcze, wprowadzanie innowacji na rynek, doradztwo lub umiędzynarodowienie działalności
  • wsparciem objętych zostanie 4,9 tys. mieszkańców o niskich kwalifikacjach
  • ponad 90 szkół i placówek edukacyjnych skorzysta z nowoczesnych technologii do prowadzenia zajęć
  • ponad 23 tys. mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami zdrowotnymi
  • ponad 10 tys. uczniów skorzysta z wsparcia w rozwoju kompetencji kluczowych

 

O regionie radomskim

Region radomski obejmuje powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński i miasto Radom. Zajmuje 5763 km2, a zamieszkuje w nim 613,9 tys. osób (prawie 49% w miastach)[1].

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

Plik do pobrania:

Podsumowanie_RPOWM_region_radomski_19_03_2019

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś