Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do tej pory samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty z regionu ostrołęckiego podpisały 173 umowy, których wsparcie wyniesie ponad 403 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (zgodnie ze stanem na 1.02.2019). Największą pomoc uzyskały działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, inwestycji drogowych i zwiększających jakość życia mieszkańców.

Najwięcej funduszy

Największą pulę środków pozyskano na  działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną (ponad 112 mln zł). Projekty termomodernizacyjne realizowane są między innymi w powiecie wyszkowskim, czy gminach Myszyniec, Kadzidło i Krasne. Wsparcie obejmie także montaż odnawialnych źródeł energii. Samorządy inwestują środki w działania dotyczące mobilności miejskiej w Ostrołęce, Wyszkowie, czy Ostrowi Mazowieckiej. Na przykład Miasto Ostrołęka zaplanowało zakup 10 niskoemisyjnych autobusów, udostępnienie obiektu „Parkuj i jedź” dla mieszkańców, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, uruchomienie miejskich wypożyczalni rowerów, czy wdrożenie inteligentnego systemu transportowego. Znaczące środki zasilą rozwój i modernizację sieci dróg (82 mln zł). To chociażby budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa, bezpośrednio łączącej drogę ekspresową S8 Warszawa – Białystok z drogą krajową DK62 Strzelno-Siemiatycze. Trzecim pod względem pozyskanych funduszy obszarem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Na działania w tym zakresie do regionu trafi ponad 51 mln zł. Połowa środków pozwoli na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny szpitali w Ostrołęce, Wyszkowie i Przasnyszu. Dofinansowanie pomoże również na przykład w rewitalizacji centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim.

Najwięcej projektów

Najwięcej aktywności dotyczy projektów edukacyjnych (39 umów).  Takie działania skierowane do uczniów oraz osób dorosłych realizują samorządy, placówki edukacyjne i przedstawiciele sektora pozarządowego. Mieszkańcy skorzystają również na dużej liczbie inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń (29 umów), jak i projektów dotyczących włączenia społecznego i walki z ubóstwem (25 umów).

 

Jakie jeszcze inwestycje?

Fundusze europejskie przeznaczone zostały na m.in. odnowę zabytkowego budynku „Jatek”, czy adaptację budynku starej elektrowni i Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej na cele kulturalne. Środki z programu regionalnego wspierają również wdrożenie systemu ostrzegania przed zagrożeniami w powiecie ostrołęckim, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. W obszarze usług elektronicznych dzięki unijnemu dofinansowaniu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wprowadził innowacyjny system dystrybucji leków. Wdrożone zostały też inne e-usługi, np. rejestr zdarzeń medycznych, e-Kontrahent czy elektroniczny obieg dokumentów, które usprawnią funkcjonowanie placówki.

 

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • wybudowanych lub przebudowanych będzie ponad 41 km dróg
  • powstanie ponad 40 km nowych ścieżek rowerowych
  • prawie 69 hektarów objętych będzie rewitalizacją
  • placówki medyczne zyskają ponad 260 sprzętów medycznych, a lepszej jakości usługi obejmą ponad 78 tys. osób
  • ponad 9 tys. uczniów skorzysta z pomocy w rozwoju kompetencji kluczowych
  • ponad 8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych będzie usługami zdrowotnymi

O regionie ostrołęckim

Region ostrołęcki obejmuje powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski i miasto Ostrołękę. Zajmuje 6504 km2, a zamieszkuje w nim 386,9 tys. osób (36% w miastach)[1].

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś