Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 29 stycznia 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących utworzenia żłobków, klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego. Miejsca opieki będą tworzone na terenie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzyskanie dofinansowania to szansa dla beneficjentów, a także rodziców, którzy dzięki nowym miejscom opieki dla dzieci do lat 3 będą mogli wrócić na rynek pracy. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi ponad 6,7 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. Środki na konkurs pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na co dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji przełoży się na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć na tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego lub niani. W ramach tych działań finansowane będą różne działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami. Dofinansowanie będzie mogło być także przeznaczone na koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie dziecięcym. Poza tym budżet będzie mógł uwzględnić zwrot kosztów szkoleń dla opiekunów w żłobku oraz opiekunów dziennych.

Dla kogo ile?

O fundusze mogą ubiegać się m.in. gminy, osoby prowadzące działalność gospodarczą  i jednostki organizacyjne z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020. Kwota dostępnych środków w konkursie to ponad 6,7 mln zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy z projektów będzie musiał przekroczyć wartość 452 500,00 zł., a maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 80 procent.

Konkurs potrwa do 29 stycznia 2021 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.

Gdzie szukać informacji?

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronach:

www.wupwarszawa.praca.gov.pl oraz  www.funduszedlamazowsza.eu

 

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie!

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś